Tilleggsvilkår for bruk av Stadia

Sist endret: 3. august 2022 (se arkivert versjon)

Velkommen til Stadia!

Innledning. Takk for at du bruker Stadia. For brukere som holder til i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet («EØS») og Sveits, leveres Stadia av Google Ireland Ltd., og alle Stadia-kjøp selges av Google Commerce Limited, begge med adressen Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. For alle andre brukere leveres Stadia av Google LLC med adresse 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Enheten som leverer Stadia til deg, kalles heretter «Google».

Vilkår og retningslinjer. For å bruke Stadia må du godta (1) Googles vilkår for bruk og (2) disse tilleggsvilkårene for bruk av Stadia (som inkluderer atferdsregler for Stadia) («tilleggsvilkårene»). Les begge disse dokumentene nøye. Samlet omtales disse dokumentene som «vilkårene». Her finner du informasjon om hva du kan forvente av oss når du bruker tjenestene våre, og hva vi forventer av deg.

Selv om personvernreglene våre ikke inngår i disse vilkårene, anbefaler vi at du også gjennomgår disse for å få bedre oversikt over hvordan du kan slette, oppdatere, eksportere og administrere opplysningene dine.

1. Bruk av Stadia

Tjenesten vår. Stadia er en skybasert plattform du kan bruke for å få tilgang til og spille interaktivt underholdningsinnhold, for eksempel spill («Innhold»). Tjenesten og Innholdet er underlagt Vilkårene og eventuelle andre begrensninger som er oppført på kjøps- eller tilgangstidspunktet. Når du har registrert deg for Stadia med Google-kontoen din og du har godtatt Vilkårene, får du tilgang til Yjenesten. Du kan kjøpe eller abonnere på Innhold samt bruke det aktuelle Innholdet på Stadia i henhold til disse Vilkårene.

Tilgang til og bruk av innhold. Innhold kan kjøpes, fås kostnadsfritt (f.eks. som demoer, prøveperioder eller kampanjer) eller være inkludert i et betalt abonnement og er til personlig, ikke-kommersiell bruk. Innhold knyttes til Google-kontoen din og kan ikke overføres til andre. Det betyr at du ikke kan overføre innholdet ditt til en annen Google-konto.

Stadia tillater ikke samtidig bruk av Innhold gjennom en enkelt konto, og du kan ikke la andre få tilgang til Stadia gjennom kontoen din med mindre Google har gitt autorisasjon til det.

Alt Innhold lisensieres til deg av utgiveren («Utgiveren») som er oppført på detaljsiden for det aktuelle Innholdet (eller på detaljsiden for det tilknyttede hovedspillet når det gjelder tilleggsinnhold som virtuell valuta og kjøp i spillet). Hvis Utgiveren er Google eller en samarbeidspartner, er lisensen til Innholdet underlagt disse Vilkårene. Hvis Utgiveren er en tredjepart som ikke har noen lisensavtale for Innholdet de tilbyr, gir Utgiveren deg en begrenset, ikke-eksklusiv lisens til personlig og ikke-kommersiell tilgang og bruk av Innholdet gjennom Stadia. For brukere som holder til i Nord-Amerika, tilbys lisensen i forrige setning i henhold til den standard brukerlisensavtalen for Stadia-Innhold.

Noe Innhold kan være avhengig av tjenester fra Utgiveren for visse funksjoner eller viss funksjonalitet («Utgivertjenester»), og Utgiveren kan ha ytterligere vilkår («Vilkår for Utgivertjenester») som du må godta før du kan bruke Utgivertjenestene.

Noen Utgivere kan la deg opprette, laste opp eller på annen måte sende inn ditt eget materiell i Innholdet deres. For å unngå tvil er alt slikt materiell underlagt Vilkårene for Utgivertjenestene og eventuelle andre avtaler du inngår med Utgiveren, og du beholder alle immaterielle rettigheter du har til det aktuelle materiellet med mindre du inngår en egen avtale med Utgiveren av Innholdet eller en annen tredjepart hvor du overdrar eller lisensierer de aktuelle rettighetene.

Begrensninger. Du kan ikke

  • bruke noe Innhold, fullstendig eller delvis, i offentlige opptredener (med mindre det er tillatt å bruke funksjoner i Tjenesten eller det ikke utgjør en opphavsrettskrenkelse)

  • bruke «stream ripping», oppfanging av strømmet materiale eller lignende programvare til å spille inn eller lage kopier av Innhold, selv om det ikke kreves betaling (med mindre det ikke utgjør enå opphavsrettskrenkelse)

  • selge, leie ut, lease eller redistribuere tilgang til Stadia, eller

  • bruke Stadia eller Innhold som en del av tjenester for deling, utlån eller bruk for flere personer, med mindre Google spesifikt har gitt tillatelse til det

Kjøpt Innhold. Når du kjøper Innhold («Kjøpt Innhold»), får du en ikke-eksklusiv og ikke-overførbar rett til tilgang til det Kjøpte Innholdet som er underlagt Vilkårene og eventuelle ytterligere begrensninger som er oppført på kjøps- eller brukstidspunktet. Kjøp av Innhold betyr at du får en rett til tilgang til det Kjøpte Innholdet via Tjenesten, og Innebærer ikke noen overdragelse av eiendomsrett til det Kjøpte Innholdet.

Støttede land. Innhold er bare tilgjengelig i støttede land. Innhold og funksjonere kan variere fra land til land. Hvis du bruker Stadia utenfor landet du bor i, kan det hende at noe Innhold og enkelte funksjoner ikke er tilgjengelig. Finn ut mer om bruk av Stadia utenfor landet du bor i.

Aldersgrenser og foreldrekontroll. Du må ha en gyldig Google-konto for å bruke Stadia, og denne er underlagt de gjeldende aldersgrensene. Brukere som er yngre enn aldersgrensen, kan bare bruke Stadia hvis de har en Google-konto som er administrert med Family Link og har godkjenning fra en familieadministrator. Familieadministratoren får informasjon om slik bruk av Stadia i en foreldreoversikt og har tilgang til foreldrekontroller.

Tilkobling og tilgang. Hvorvidt og hvor godt Tjenesten og Innholdet fungerer (inkludert oppløsning, bildehastighet og forsinkelse), kan variere basert på tilgjengeligheten til og kvaliteten på nettverkstilkoblingen din. Hvis tilkoblingen din ikke oppfyller minimumskravene eller det oppstår midlertidige tilkoblingsproblemer, kan din tilgang til og bruk av Innhold bli blokkert eller avbrutt. For å få tilgang til Tjenesten og Innhold på Stadia må du bruke kompatibel maskinvare og programvare og bestå de aktuelle Stadia-testene for spillbarhet. Disse tester din nettverkstilkobling til Tjenesten og Innholdet fortløpende. Google har som mål å sikre at alt Innhold du har kjøpt eller gjort krav på er tilgjengelig til enhver tid. Du kan imidlertid miste tilgangen til Tjenestene eller slikt Innhold midlertidig på grunn av midlertidige tjenesteavbrudd, planlagt vedlikehold eller begrensninger i tjenerkapasiteten i området du er i. Slike korte avbrudd i Tjenesten medfører ingen rett til refusjon (du finner mer informasjon om refusjoner i refusjonsretningslinjene for Stadia samt i de videre beskrivelsene nedenfor).

Tredjepartsgebyrer. Du har selv ansvaret for eventuelle tilgangs- eller datakostnader som påløper fra tredjeparter (for eksempel internettleverandøren eller mobiloperatøren din) når du bruker eller ser på Innhold.

2. Kjøp og betaling

Denne delen gjelder for alle Stadia-kjøp, bortsett fra kjøp som gjøres via Stadia-appen på Android. For Stadia-kjøp som gjøres via Stadia-appen på Android, gjelder kjøpsvilkårene som er beskrevet i vilkårene for bruk av Google Play.

Kontraktspartner. Når du kjøper noe på Stadia, inngår du en egen salgskontrakt. For innbyggere i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet («EØS») og Sveits er selgeren og kontraktspartneren Google Commerce Limited med adresse Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. For alle andre brukere er selgeren og kontraktspartneren for hjemlandet deres identifisert i tabellen over Stadia-selgere.

Priser. Priser og tilgjengelighet for alt Innhold og alle abonnementer kan endres når som helst før det kjøpes.

Inngåelse av kontrakten. Kontrakter for kjøp og bruk av Innhold eller abonnementer er inngått, og oppfyllelsenn av de aktuelle kontraktene begynner, så snart du fullfører kjøpet.

Forhåndsbestillinger. Når du forhåndsbestiller Innhold, mottar du en e-post som kun bekrefter forhåndsbestillingen. Kontrakten for kjøpet og bruken av Innholdet inngås når Innholdet blir gjort tilgjengelig for deg, og da blir du også belastet for kjøpet. Du kan kansellere forhåndsbestillingen når som helst frem til Innholdet blir gjort tilgjengelig. Google kansellerer forhåndsbestillingen din hvis Innholdet trekkes fra salg via Stadia før det blir gjort tilgjengelig, og vi forbeholder oss retten til å kansellere bestillingen din hvis prisen endres før bestillingen er oppfylt.

Google Payments. Før du kan kjøpe innhold og abonnementer via Stadia, må du ha en Google Payments-konto og godta vilkårene for bruk av Google Payments. I tillegg til disse vilkårene har vi også publisert en merknad om personvern for Google Payments. Du har selv ansvar for betalingen av alle beløp som er tilknyttet kjøp via Stadia med kontoen din. Kjøp belastes betalingsmåten som er angitt før kjøpet gjøres. Du må legge inn en gyldig og godkjent betalingsmåte for å kjøpe ting eller delta i tilbud om prøveperioder.

Familiebetalingsmåte. Hvis du er familieadministrator for en familiegruppe på Google, må du konfigurere en gyldig familiebetalingsmåte som familiemedlemmene kan bruke til å kjøpe Innhold på Stadia. Du er ansvarlig for alle Innholdskjøp der familiemedlemmene bruker familiebetalingsmåten. Hvis familiegruppen slettes eller et familiemedlem forlater den, kan du fortsatt belastes for ventende kjøp der familiemedlemmer har brukt familiebetalingsmåten.

Abonnementer. Hvis du kjøper et abonnement, mottar du alt Innhold og alle tjenester som tilbys som en del av abonnementet på kontinuerlig basis frem til du eventuelt sier det opp. Abonnementer belastes automatisk i starten av hver faktureringsperiode (måned, år eller andre perioder, avhengig av hva som er oppgitt når du tegner abonnementet), og du blir tidligst belastet 24 timer før hver faktureringsperiode starter.

  • (a) Prøveperiode. Når du abonnerer på Tjenesten eller Innholdet mot betaling, kan du få tilgang til abonnementsfordelene vederlagsfritt i en viss angitt prøveperiode. Deretter blir du belastet for abonnementet inntil du sier det opp, med mindre noe annet er angitt. For å unngå å bli belastet må du si opp abonnementet før prøveperioden er ferdig. Når du sier opp en prøveperiode, mister du tilgangen til Tjenesten eller Innholdet umiddelbart, med mindre noe annet er angitt. Tilgang til slike prøveperioder kan være begrenset til visst antall prøveperioder per bruker innenfor en gitt periode, eller andre begrensninger.

  • (b) Prisendringer. Når du kjøper et abonnement, blir du belastet med prisen som gjaldt da du inngikk abonnementsavtalen. Hvis prisen på abonnementet øker senere, varsler Google deg om dette minst 30 dager på forhånd. Før vi eventuelt øker abonnementsprisen, tar vi brukernes legitime interesser med i betraktningen. Hvis du ikke ønsker å betale den økte prisen, kan du la være å fornye abonnementet. Dette må gjøres via fremgangsmåten og innen tidsperioden vi beskriver i varselet. Økningen gjelder fra og med den neste betalingen etter at du har mottatt varselet. Dette forutsetter at du har fått skriftlig varsel minst 30 dager før endringen trer i kraft. Hvis du varsles mindre enn 30 dager før den neste betalingen, trer ikke prisøkningen i kraft før betalingen etter den neste. Hvis du ikke vil betale den økte prisen for et abonnement, kan du si det opp. Da blir du ikke belastet for abonnementet lenger, forutsatt at du har varslet oss om dette før den inneværende faktureringsperioden er over. Hvis prisen på abonnementet øker og du må gi samtykke til dette, kan Google si opp abonnementet ditt hvis du ikke godtar den nye prisen. Hvis abonnementet ditt blir sagt opp og du senere ønsker å abonnere igjen, blir du belastet med prisen som gjelder på det tidspunktet.

  • (c) Abonnementsvilkår, fornyelser og oppsigelse. Du kan si opp abonnementet ditt når som helst. Abonnementer kan gi rett til å bruke og spille spesifisert innhold. Slike rettigheter oppheves hvis abonnementene sies opp. Hvis du befinner deg utenfor Tyskland, trer oppsigelsen i kraft etter utgangen av faktureringsperioden du sa opp abonnementet i.

Hvis du befinner deg i Tyskland, er den innledende abonnementsperioden lengden av faktureringsperioden som ble oppgitt da du tegnet abonnementet. Maksimal lengde på innledende perioder er to år. Hvis abonnementet ikke sies opp før den innledende abonnementsperioden er over, fornyes det automatisk på ubestemt tid. Etter at abonnementet er fornyet, belastes det automatisk ved starten av hver faktureringsperiode. Hvis du sier opp abonnementet, trer oppsigelsen i kraft ved utgangen av den innledende abonnementsperioden, eller, hvis det er blitt fornyet, ved utgangen av gjeldende måned.

Refusjoner. I tillegg til angreretten for forbrukere som holder til i EØS som beskrevet i del 3 av Vilkårene, gir Google flere rettigheter til refusjon. Disse er beskrevet i refusjonsretningslinjene for Stadia.

3. Angrerett for forbrukere i EØS eller Storbritannia

Vilkårene i denne delen gjelder bare for forbrukere som holder til i EØS eller Storbritannia.

Angrerett ved kjøp av digitalt innhold. I henhold til lov og rett har du en automatisk, lovbestemt angrerett som gjelder for kontrakter om kjøp av innhold på Stadia. Det samme gjelder for kjøp av abonnementer på digitalt innhold. Men når du kjøper innhold på Stadia (unntatt forhåndsbestilling av innhold), godtar du at innholdet gjøres tilgjengelig for deg umiddelbart, og du godtar at du derfor gir avkall på den automatiske, lovbestemte angreretten.

Angrerett ved kjøp av tjenester. I henhold til lov og rett har du en automatisk, lovbestemt rett til å trekke deg fra kontrakter om kjøp av tjenester eller forhåndsbestillinger i løpet av 14 dager, uten å oppgi noen grunn. Angreperioden utløper 14 dager etter at kontrakten er inngått. For å benytte deg av angreretten må du informere Google Commerce Limited om at du vil trekke deg fra den aktuelle kontrakten, via en entydig erklæring. Du kan bruke eksempelet på et angrerettskjema nedenfor, men det er ikke obligatorisk. Alternativt kan du kontakte Google Commerce Limited, c/o Customer Support, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland eller brukerstøtten for Stadia.

Du mottar en bekreftelse på at vi har mottatt beslutningen din om å benytte deg av angreretten på et varig medium (for eksempel via e-post) uten unødige forsinkelser. Det eneste du trenger å gjøre for å overholde angrefristen, er å sende inn beskjeden om at du vil benytte deg av angreretten før angreperioden er utløpt.

Hvis du trekker deg fra denne kontrakten, får du tilbakebetalt alt du har betalt i henhold til kontrakten, uten unødige forsinkelser og i alle tilfeller senest 14 dager etter dagen Google Commerce Limited mottar avgjørelsen din om å trekke deg fra kontrakten. Vi gjennomfører slike tilbakebetalinger ved bruk av samme betalingsmåte som du brukte til den opprinnelige transaksjonen, med mindre du har gitt uttrykkelig samtykke til noe annet. Det påløper ikke gebyrer som følge av slike tilbakebetalinger.

Hvis du har bedt om å starte leveringen av tjenestene i løpet av angreperioden, må du kanskje betale et beløp som tilsvarer tjenestene du har fått levert frem til du informerte oss om at du ville trekke deg fra kontrakten, sammenlignet med hele kontraktens dekning.

Eksempel på angrerettskjema

Til: Google Commerce Limited, c/o Customer Support, Gordon House, Barrow Street,

Dublin 4, Irland

Jeg informerer dere herved om at jeg trekker meg fra kontrakten om kjøp av den følgende tjenesten:

Mottaksdato:

Navn:

Adresse:

Signatur:

Dato:

Alternativ tvisteløsning for forbrukere. Google Commerce Limited binder seg ikke til, og er heller ikke forpliktet til, å avgjøre tvister via alternative tvisteløsningsorganer.

4. Juridisk garanti for forbrukere i EØS

Hvis du er en EØS-basert forbruker av digitalt innhold eller digitale tjenester og har godtatt vilkårene våre, gir forbrukerlovene i EØS deg en juridisk garanti. I henhold til denne garantien er vi ansvarlige for eventuelt manglende samsvar du oppdager

  • innen to år fra leveringen av varene eller engangsleveringen av digitalt innhold eller digitale tjenester
  • når som helst under den «kontinuerlige» leveringen av digitalt innhold eller digitale tjenester

De nasjonale lovene som gjelder der du bor, kan gi deg rett til en lengre garanti. Rettighetene dine i henhold til disse juridiske garantiene er ikke begrenset av andre kommersielle garantier vi gir. Hvis du vil fremlegge et garantikrav, kan du kontakte oss.

5. Deling med familien

Noe Innhold og visse abonnementer kan deles med familiemedlemmer du bor sammen med gjennom Familiebiblioteket for Stadia, forutsatt at aldersgrenser og andre oppførte krav oppfylles. Begrensninger gjelder, og ikke alt Innhold og alle abonnementer er kvalifisert for deling med familien.

Du må være minst 18 år gammel for å være familieadministrator. Hvis du bruker Family Link, kan familiemedlemmene dine kanskje se noe informasjon om deg, for eksempel navnet ditt, bildet ditt, e-postadressen din, hvor gammel du er, og kjøpsloggen din. Hvis du er familieadministrator, må du sørge for at det er lagt inn en gyldig betalingsmåte som familiemedlemmene kan bruke til Stadia-relaterte kjøp, og det er du som har ansvaret for alle kjøp som gjøres med den aktuelle betalingsmåten. Hvis du er familieadministrator og Google deaktiverer kontoen din, kan det hende at familiemedlemmene dine mister tilgangen til delt Innhold og delte abonnementer.

Det samme Innholdet kan bare brukes av én person om gangen. Det betyr at flere familiemedlemmer ikke kan bruke det samme Innholdet samtidig med bare én lisens.

6. Atferdsregler / konsekvenser ved brudd

Når du bruker Stadia og Innhold, må du følge atferdsreglene for Stadia. Hvis Google kommer frem til at du i vesentlig grad eller gjentatte ganger har brutt noen av Vilkårene, inkludert atferdsreglene, kan tilgangen din til Stadia, et visst Innhold eller visse tjenestefunksjonaliteter bli suspendert, begrenset eller opphevet, avhengig av hvor alvorlige og hvor mange brudd det dreier seg om. Du har ikke krav på refusjon for kjøpt Innhold eller abonnementer utover det som er beskrevet i refusjonsretningslinjene for Stadia hvis du mister tilgangen midlertidig eller permanent. Vi varsler deg om årsaken til tiltakene våre, med mindre vi har objektive og konkrete grunner til å tro at det fører til at enten Google eller en annen person får juridisk ansvar, at det kan være til skade for en etterforskning, brukerne våre eller driften av noen av Googles produkter, tjenester eller systemer, eller at det er i strid med lov og rett eller instruksjoner fra en rettslig myndighet.

7. Sikkerhet

Før du bruker Stadia, må du lese nøye gjennom helse- og sikkerhetsinformasjonen i brukerstøtten for Stadia.

ADVARSEL OM RISIKOEN FOR EPILEPSI OG FORHOLDSREGLER SOM BØR TAS VED BRUK AV VIDEOSPILL. Enkelte personer kan oppleve epileptiske anfall eller bevissthetstap når de ser visse typer blinkende lys eller andre former for visuelle stimuli, og kan få anfall når de ser enkelte TV-bilder eller bruker enkelte spill. Dette kan også forekomme hos personer som ikke har opplevd epileptiske anfall tidligere. Hvis du noen gang har hatt symptomer på epilepsi (anfall eller bevissthetstap) ved lysstimuli, må du kontakte lege før bruk. Når du bruker Stadia, bør du ikke spille hvis du er trøtt eller har sovet lite. I tillegg bør du spille i et godt opplyst rom, og du bør ta pause i ti til femten minutter hver time.

8. Endringer i vilkårene

Endringer i vilkårene.  Vilkårene kan endres som beskrevet i Googles vilkår for bruk. For brukere som holder til i EØS, hvor du har muligheten til å motsette deg eller godta de endrede vilkårene: Hvis du motsetter deg vilkårene eller ikke godtar dem, gjelder ikke endringene for deg. Vi forbeholder oss imidlertid retten til å si opp Tjenesten for deg, såfremt alle andre vilkår for oppsigelse er oppfylt (i henhold til Vilkårene eller eventuelle tjenestespesifikke vilkår). Hvis vi gjør det, beholder du tilgangen til det Kjøpte Innholdet ditt via Tjenesten i samsvar med den siste vilkårsversjonen du godtok, men du kan miste muligheten til å kjøpe mer innhold og bruke andre Stadia-funksjoner.

9. Kontakt

Hvis du trenger hjelp, kan du ta kontakt med kundestøtten vår.