STADIA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Legutóbbi módosítás: 2021. július 26. (archív verzió megtekintése)

Üdvözli a Stadia!

Bevezetés. Köszönjük, hogy a Stadiát használja. Az Európai Gazdasági Térségben („EGT”) és Svájcban tartózkodó felhasználók számára a Stadiát a Google Ireland Ltd. biztosítja, és az összes Stadia-vásárlást a Google Commerce Limited értékesíti; mindkét vállalat székhelye Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország. Az összes többi felhasználó számára a Google LLC (székhelye: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok) biztosítja a Stadia szolgáltatást. Az Ön számára a Stadia szolgáltatást biztosító entitás a továbbiakban mint „Google” szerepel.

Feltételek és irányelvek. A Stadia (beleértve a Stadia mobilalkalmazást és a Stadia-kontroller Ön általi használatát is) a Google „Szolgáltatása” a Google Általános Szerződési Feltételekben leírtak szerint. A Stadia használatához el kell fogadnia a Google Általános Szerződési Feltételeket, amelyeket ezek a Stadia Általános Szerződési Feltételek egészítenek ki (utóbbi tartalmazza a Stadia Magatartási kódexet) – ezekre a dokumentumokra együttesen „Feltételek” néven hivatkozunk. Megjegyzés: A Stadia Adatvédelmi közlemény és a Google Adatvédelmi irányelvek bemutatják, hogy hogyan kezeljük a felhasználók adatait, és hogyan biztosítjuk az adatvédelmet a Stadia használata esetén. Bár ezek az irányelvek nem képezik a Feltételek részét, javasoljuk az elolvasásukat, hogy pontosabb képet kaphasson arról, hogyan frissítheti, kezelheti, exportálhatja és törölheti adatait.

1. A Stadia használata

A Szolgáltatás. A Stadia felhőalapú platform, amelyen keresztül interaktív szórakoztató tartalmakhoz, például játékokhoz („Tartalmak˝) férhet hozzá, és játszhat velük. A Szolgáltatásra és Tartalmakra vonatkoznak a Feltételek és minden további korlátozás, amely a vásárlás vagy hozzáférés idején fel van tüntetve. A Szolgáltatáshoz való hozzáféréshez regisztrálnia kell Google-fiókjával a Stadia szolgáltatásra, és el kell fogadnia a Feltételeket. A Stadián lévő Tartalmakat a jelen Feltételeknek megfelelően vásárolhatja meg, illetve fizethet elő rájuk.

Tartalmakhoz való hozzáférés és a Tartalmak használata. A Tartalmak lehetnek megvásárolhatók, díjmentesen hozzáférhetők (pl. demó, díjmentes próbaidőszak vagy promóció részeként), vagy az Ön személyes, nem kereskedelmi használatú előfizetésének részei. A Tartalmak az Ön Google-fiókjához vannak kötve, és nem vihetők át másik Google-fiókba.

A Stadia nem engedélyezi, hogy egyidejűleg többen férjenek hozzá a Tartalmakhoz egyetlen fiókon keresztül, és Ön nem engedheti meg másoknak, hogy hozzáférhessenek a Stadiához az Ön fiókján keresztül, kivéve, ha erre felhatalmazást ad a Google.

A Tartalmak licencét Önnek biztosítja az adott Tartalom részletes oldalán (vagy kiegészítő Tartalmak, például játékon belüli vásárlások és virtuális pénznemek esetén a vonatkozó alapjáték részletes oldalán) feltüntetett kiadó („Kiadó”). Ha a Google vagy a Google társult vállalkozása a kiadó, a Tartalmakhoz való licenc biztosítása a jelen Feltételek alapján történik. Ha a Kiadó harmadik fél, és nem biztosít licencszerződést a Tartalmakhoz, akkor a Kiadó korlátozott, nem kizárólagos használati és hozzáférési licencet biztosít Önnek azon Tartalmak esetén, amelyekre vonatkozóan jogosultsága van személyes, nem kereskedelmi használatra a Stadián keresztül. Az észak-amerikai felhasználók esetén az előző mondatban hivatkozott Kiadói licenc biztosítása a Stadia tartalmakkal kapcsolatos végfelhasználói licencszerződésében meghatározott irányadó feltételeknek megfelelően történik.

Egyes Tartalmak a Kiadó által nyújtott szolgáltatásokra támaszkodhatnak bizonyos funkciók biztosításához (“Kiadói szolgáltatások”), és a Kiadó megadhat további feltételeket („Kiadói szolgáltatások feltételei”), amelyeket Önnek el kell fogadnia a Kiadói szolgáltatások használatához.

Egyes Kiadók lehetővé tehetik, hogy a felhasználók saját anyagokat hozzanak létre, töltsenek fel vagy küldjenek be más módon a Tartalmaikban. Az egyértelműség kedvéért: az ilyen anyagokra a Kiadói szolgáltatások feltételei és a Kiadóval kötött további szerződések vonatkoznak, és Ön megőriz minden szellemi tulajdonjogot, amellyel rendelkezik az adott tartalom esetén, kivéve, ha külön szerződést köt a Tartalom Kiadójával vagy másik harmadik féllel, amelyben átadja vagy licenceli ezeket a jogokat.

Korlátozások. A következő korlátozások érvényesek Önre:

  • nem használhatja a Tartalmakat – részben vagy egészben – nyilvános előadás részeként (kivéve, ha engedélyezett a Szolgáltatás funkcióinak használata, vagy ha a használat nem jelentené szerzői jogok megsértését);
  • nem használhat streamripping, streamrögzítő és hasonló szoftvert arra, hogy másolatot készítsen a Tartalmakról, még akkor sem, ha nem kerül sor díj felszámítására (kivéve, ha ez nem jelentené szerzői jogok megsértését);
  • nem adhatja el, kölcsönözheti, adhatja bérbe és terjesztheti tovább a Stadia-hozzáférését; vagy
  • nem használhatja a Stadiát vagy a Tartalmakat bármilyen szolgáltatás részeként megosztásra, kölcsönzésre, többszemélyes használatra, kivéve, ha ezt külön engedélyezte a Google.

Megvásárolt tartalmak. Amikor Tartalmakat vásárol („Megvásárolt tartalmak”), nem kizárólagos, nem átadható hozzáférési jogot kap a Megvásárolt tartalmakhoz, amelyekre vonatkoznak Feltételek és minden további korlátozás, amely a vásárlás vagy hozzáférés idején fel van tüntetve. A Tartalmak vásárlása azt jelenti, hogy hozzáférési jogot kap a Megvásárolt tartalmakhoz a Szolgáltatáson keresztül, és nem jelenti a tulajdonjog átadását a Megvásárolt tartalomban.

Támogatott országok. A Tartalmakhoz való hozzáférés a támogatott országokból lehetséges. A Tartalmak és funkciók országonként eltérők lehetnek. Ha nem a lakhelyéül szolgáló országból használja a Stadiát, előfordulhat, hogy bizonyos Tartalmak és funkciók nem állnak rendelkezésre. További információ a Stadiához a lakhelyéül szolgáló országon kívülről való hozzáférésről.

Életkorra vonatkozó követelmények és szülői felügyelet. A Stadia használatához érvényes Google-fiókra van szükség, amelyre a vonatkozó korhatárok érvényesek. Az előírt életkor alatti felhasználók csak akkor használhatják a Stadiát, ha a Family Link által kezelt Google-fiókkal rendelkeznek, valamint megkapják a családfelelős jóváhagyását, aki a szülői irányítópulton információt kap a gyermek Stadia-használatáról, továbbá hozzáfér a szülői felügyelethez.

Csatlakozás és hozzáférés. A Szolgáltatás és a Tartalmak hozzáférhetősége és teljesítménye (például felbontás, képkockasebesség és várakozási idő) a hálózati kapcsolat rendelkezésre állásának és minőségének függvényében eltérő lehet. A Tartalmakhoz való hozzáférés és a Tartalmak használata akadályba ütközhet vagy megszakadhat, ha a kapcsolata nem felel meg a minimális követelményeknek, vagy ha ideiglenes csatlakozási problémák merülnek fel. Ha használni szeretné a Stadián a Szolgáltatást és a Tartalmakat, akkor folyamatosan kompatibilis hardvert és szoftvert kell használnia, és teljesítenie kell a Stadia vonatkozó játszhatósági tesztjeit, amelyek a Szolgáltatáshoz és a Tartalmakhoz való hálózati kapcsolatát tesztelik. A Google célja, hogy az Ön által megvásárolt vagy begyűjtött Tartalmak mindig játszhatók legyenek. Azonban átmenetileg elvesztheti hozzáférését a Szolgáltatásokhoz vagy Tartalmakhoz az Ön területén tapasztalható átmeneti szolgáltatászavar, ütemezett karbantartás vagy korlátozott szerverkapacitás miatt. A Szolgáltatás ilyen rövid zavarai nem jogosítják fel Önt visszatérítés kérésére (a visszatérítésekről további információt a Stadia visszatérítési irányelveiben és az alábbi további magyarázatokban találhat).

Harmadik felek díjai. Ön felelős minden olyan hozzáférési és adatforgalmi díjért, amelyek harmadik fél (pl. internet- vagy mobilszolgáltató) irányába merülnek fel a Tartalmak Ön általi használatával és megtekintésével kapcsolatban.

2. Vásárlások és fizetések

A következő szakasz minden Stadia-vásárlásra érvényes, kivéve az androidos Stadia alkalmazásban végzett vásárlásokra. Az androidos Stadia alkalmazásban végzett Stadia-vásárlások esetén a Google Play Általános Szerződési Feltételekben meghatározott feltételek érvényesek.

Szerződéses partner. Amikor a Stadia rendszerében vásárol, külön adásvételi szerződést köt. Az Európai Gazdasági Térség („EGT”) és Svájcban lakói esetén az eladó és a szerződéses partner a Google Commerce Limited (székhelye: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország). Minden egyéb felhasználó esetén a felhasználó országához tartozó eladó és a szerződéses partner a Stadia-eladók táblázatában található.

Árképzés. Az összes Tartalom és előfizetés árképzése és hozzáférhetősége bármikor módosulhat a vásárlás időpontja előtt.

A szerződés teljesítése. A Tartalmak vagy előfizetések vásárlásával és használatával kapcsolatos szerződés teljesítése és a szerződés érvényessége akkor kezdődik meg, amint véglegesíti a vásárlást.

Előrendelések. Amikor előrendelést ad le a kívánt Tartalomra, csak az előrendelésről kap megerősítést e-mailben. A Tartalom vásárlására és használatára vonatkozó szerződés akkor teljesül, amikor a Tartalom hozzáférhetővé válik az Ön számára, és ebben az időpontban kerül sor a vásárlás kifizetésére is. Az előrendelést bármikor lemondhatja, amíg hozzáférhetővé nem válik a Tartalom. A Google megszakítja az előrendelési folyamatot, ha visszavonják a Tartalom árusítását a Stadián keresztül, és fenntartjuk a jogot arra, hogy töröljük a rendelést a rendelés teljesítése előtti árváltozás esetén.

Google Payments. Ahhoz, hogy Tartalmakat vagy előfizetéseket vásárolhasson a Stadián keresztül, szüksége lesz Google Payments-fiókra, és el kell fogadnia a Google Payments Általános Szerződési Feltételeket. Ezen feltételek mellett a Google Payments Adatvédelmi közleményt is közzétesszük. Ön a felelős az Ön fiókjával, a Stadián keresztül végzett vásárlásaival kapcsolatos összes fizetendő összegért. A vásárlásokra a vásárlás előtt megadott fizetési mód használatával kerül sor. Érvényes, elfogadott és a rendszerben megadott fizetési móddal kell rendelkeznie ahhoz, hogy vásárlásokat végezhessen, vagy díjmentes próbaidőszakokat vehessen igénybe.

Családi fizetési mód. Ha Ön Google családi csoport családfelelőse, be kell állítania érvényes családi fizetési módot, amelyet a családtagjai használhatnak Tartalmak vásárlására a Stadia rendszerében. A családtagjai által a családi fizetési móddal végrehajtott valamennyi Tartalomvásárlásért Ön felel. Ha a családi csoport törlésre kerül, vagy ha valamelyik családtag elhagyja a családi csoportot, akkor a családtagok által a családi fizetési móddal végrehajtott, függőben lévő vásárlások kifizetése Önre hárulhat.

Előfizetések. Ha előfizetést vásárol, folyamatosan megkapja az adott előfizetéshez tartozó összes Tartalmat és szolgáltatást, amíg le nem mondja az előfizetést. Az előfizetések kifizetése automatikusan történik a számlázási időszakok kezdetén (havi, éves vagy egyéb időszak, az előfizetési folyamatban feltüntetettek szerint), és az egyes számlázási időszakok előtt legfeljebb 24 órával kerülhet sor a fizetési mód megterhelésére.

  1. Próbaidőszak. Amikor előfizet valamelyik Szolgáltatásra vagy Tartalomra, a feltüntetett próbaidőszak idejére díjmentes hozzáférést kaphat az előfizetés által biztosított előnyökhöz, és a próbaidőszak lejárta után a rendszer megterheli a fizetési módot, amíg Ön le nem mondja az előfizetést – kivéve, ha más információ van feltüntetve az előfizetésnél. A terhelés elkerülése érdekében a próbaidőszak vége előtt le kell mondania az előfizetést. A próbaidőszak lemondása esetén azonnal elveszti hozzáférését a Szolgáltatáshoz vagy Tartalomhoz – kivéve, ha más információ van feltüntetve az előfizetésnél. A próbaidőszakokhoz való hozzáférés bizonyos számú próbára korlátozódhat felhasználónként egy adott időszakban, vagy más korlátozás lehet érvényben.
  2. Árváltozások. Ha előfizetést vásárol, az előfizetési folyamat befejezésének idején érvényes díjjal lesz megterhelve a fizetési módja. Ha a későbbiekben felmegy az előfizetés ára, a Google értesíti Önt. Az előfizetés díjának emelkedése előtt figyelembe vesszük és mérlegeljük az Ön jogos érdekeit. Az áremelés az értesítés után következő fizetésre lesz érvényes, feltéve, ha a változás bevezetése előtt legalább 30 nappal írásos értesítést kapott. Ha az értesítés kevesebb mint 30 nappal előbb érkezett, akkor az áremelés csak a következő fizetés utáni fizetéstől esedékes. Ha nem szeretné kifizetni az előfizetés megemelt árát, lemondhatja az előfizetést, és nem terheljük meg fizetési módját további összegekkel az előfizetéssel kapcsolatban, amennyiben az aktuális számlázási időszak vége előtt értesített minket a lemondásról.
  3. Lemondás. Bármikor lemondhatja az előfizetést. A lemondás az aktuális számlázási időszak végén lép életbe. Az előfizetések körébe tartozhat az arra való jogosultság, hogy hozzáférjen bizonyos Tartalmakhoz, illetve játszhasson velük. Ezek a jogosultságok megszűnnek, ha lemondja az előfizetést.

Visszatérítések. A Feltételek 3. szakaszában meghatározott, az EGT területén tartózkodó fogyasztók számára biztosított elállási jogok mellett a Google további visszatérítési jogokat is kínál, amelyek a Stadia visszatérítési irányelveiben találhatók.

3. Az EGT-ben vagy az Egyesült Királyságban tartózkodó fogyasztók elállási jogai

A jelen szakaszban rögzített feltételek csak akkor érvényesek, ha Ön az EGT vagy az Egyesült Királyság területén tartózkodó fogyasztó.

Elállási jogok digitális tartalmak esetén. A jogszabályok értelmében automatikus, jogszabályon alapuló elállási jog illeti meg a Stadián kínált Tartalmak vásárlásával kapcsolatos szerződések esetén. Ugyanez érvényes a digitális tartalmakra vonatkozó előfizetések vásárlására is. Azonban ha Tartalmat vásárol a Stadián, elfogadja, hogy a Tartalom azonnal hozzáférhetővé válik az Ön számára, és tudomásul veszi, hogy ennek következtében lemond a jogszabályon alapuló automatikus elállási jogáról.

Elállási jogok szolgáltatások esetén. A jogszabályok értelmében automatikus, jogszabályon alapuló elállási jog illeti meg, melynek alapján 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szolgáltatások vásárlásával kapcsolatos szerződéstől. Az elállási időszak a szerződéskötéstől számított 14 nap után lejár. Ha Ön gyakorolni kívánja elállási jogát, akkor a jelen szerződéstől való elállásra vonatkozó döntéséről egyértelmű nyilatkozatban értesítenie kell a Google Commerce Limited vállalatot. Nem kötelező, de használhatja az alábbi mintát az elállási nyilatkozatánál. Másik lehetőségként felveheti a kapcsolatot a Google Commerce Limiteddel (cím: Customer Support, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország) vagy a Stadia ügyfélszolgálatával.

Elállás esetén indokolatlan késlekedés nélkül, tartós formában (pl. e-mailben) visszajelzést kap az elállás elfogadásáról . Az elállási határidő teljesítéséhez elegendő, ha Ön az elállási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatát az elállási időszak lejárta előtt elküldi.

Ha eláll a jelen szerződéstől, akkor a szerződés keretében végrehajtott valamennyi kifizetést indokolatlan késedelem nélkül, illetve legkésőbb attól a naptól számított 14 napon belül megtérítjük Önnek, hogy a Google Commerce Limited megkapta a jelen szerződéstől való elállási szándékáról szóló döntést. A visszatérítést ugyanazon fizetési mód használatával végezzük el, amelyet az eredeti tranzakció során használt, kivéve, ha Ön kifejezetten bele nem egyezett egy másik lehetőségbe. Önnek egyik esetben sem keletkeznek költségei a visszatérítés következtében.

Ha az elállási időszak során kérelmezte a szolgáltatások teljesítésének megkezdését, akkor előfordulhat, hogy a szerződéstől való elállás bejelentéséig biztosított szolgáltatásoknak a szerződés teljes terjedelméhez viszonyított arányos összegét ki kell fizetnie.

Minta elállási nyilatkozathoz.

Címzett: Google Commerce Limited (cím: Customer Support, Gordon House, Barrow Street,Dublin 4, Írország)

Ezennel nyilatkozom arról, hogy elállok a következő szolgáltatásra vonatkozó szerződéstől:

Beérkezés dátuma:

Név:

Cím:

Aláírás:

Dátum:

Alternatív fogyasztói vitarendezés. A Google Commerce Limited nem végez vitarendezést alternatív vitarendezési entitás előtt, és ez nem is kötelessége.

4. Családi megosztás

Bizonyos Tartalmak és előfizetések megoszthatók a háztartáshoz tartozó családtagokkal a Stadia Családi könyvtár funkciójával, amire korhatárok és egyéb feltüntetett követelmények vonatkoznak. Korlátozások lehetnek érvényben, és nem minden Tartalom vagy előfizetés jogosult a családi megosztásra.

A családfelelősnek legalább 18 évesnek kell lennie. Ha használja a Family Link szolgáltatást, családtagjai láthatnak Önről bizonyos adatokat (pl. a nevét, fotóját, e-mail-címét, életkorát és vásárlási előzményeit). Ha Ön a családfelelős, érvényes fizetési módot kell biztosítania, amelyet a családtagok a Stadiával kapcsolatos vásárlásokhoz használhatnak, és Ön a felelős az ezzel a fizetési móddal végzett összes vásárlásért. Ha Ön a családfelelős, és a Google letiltja a fiókját, családtagjai elveszthetik hozzáférésüket a megosztott Tartalmakhoz és előfizetésekhez.

Egy adott Tartalom egyidejűleg csak egyszer használható. Azaz a családtagok nem tudnak egyszerre hozzáférni ugyanahhoz a Tartalomhoz egyetlen licenc használatával.

5. Magatartási kódex/Szabálysértések következményei

A Stadia és a Tartalmak használata során követnie kell a Stadia magatartási kódexét. Ha a Google azt észleli, hogy Ön számottevő mértékben vagy ismételten megsérti bármelyik Feltételt (az irányelveket is beleértve), akkor a szabálysértések súlyosságának és számának függvényében felfüggesztheti, korlátozhatja, illetve megvonhatja a Stadiához vagy bizonyos Tartalmakhoz való hozzáférését vagy a Szolgáltatás működését. Ha Ön ideiglenesen vagy véglegesen elveszíti hozzáférését, nem lesz jogosult visszatérítés kérésére a megvásárolt Tartalmakkal és előfizetésekkel kapcsolatban a Stadia visszatérítési irányelveiben meghatározott módon túl. Ilyen esetekben értesítjük a döntésünk okáról, kivéve, ha objektív és konkrét okok alapján feltételezhetjük, hogy ez a Google vagy más személy jogi felelősségre vonását eredményezné; nyomozást akadályozna; bármely Google-termék, -szolgáltatás vagy -rendszer működését akadályozná; ártana a felhasználóinknak; törvényellenes lenne; vagy ellentmondana egy végrehajtó hatóság utasításának.

6. Biztonság

A Stadia használata előtt figyelmesen olvassa el az egészségügyi és biztonsági információkat a Stadia súgójában.

FIGYELMEZTETÉS EPILEPSZIÁS ROHAM KOCKÁZATÁRA ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK VIDEOJÁTÉKOKHOZ. Egyes személyek epilepsziás rohamot kaphatnak vagy eszméletvesztést szenvedhetnek bizonyos típusú villogó fények vagy más vizuális ingerek hatására, vagy rohamot kaphatnak, amikor bizonyos mozgóképeket néznek vagy bizonyos videojátékokkal játszanak. Ez akkor is előfordulhat, ha korábban még nem kapott epilepsziás rohamot az adott személy. Ha fényinger esetén már tapasztalta az epilepszia tüneteit (rohamok vagy eszméletvesztés), a szolgáltatás használata előtt egyeztessen orvosával. A Stadia használata esetén: ne játsszon, ha fáradt vagy alváshiánnyal küzd, jól megvilágított szobában tartózkodjon, és tartson minden órában 10-15 perc szünetet.

7. A Feltételek módosításai

A Feltételek módosításai. A Feltételek a Google Általános Szerződési Feltételekben meghatározott módon módosíthatók. Az Európai Gazdasági térségben tartózkodó felhasználók esetén, amikor lehetősége van a módosított feltételek elfogadására vagy elutasítására, ha elutasítja őket, vagy ha nem adja meg hozzájárulását, akkor ezek a módosítások nem lesznek érvényesek Önre. Fenntartjuk azonban a jogot arra, hogy megszüntessük az Önnek nyújtott Szolgáltatást, ha a megszüntetés összes többi feltétele teljesül (a Feltételek és a szolgáltatásspecifikus feltételek szerint). Megszüntetés esetén megőrizheti hozzáférését a Szolgáltatáson keresztül vásárolt Tartalmakhoz a Feltételek utolsó elfogadott verziójának megfelelően, de előfordulhat, hogy nem vásárolhat további tartalmakat, és nem használhat más Stadia-funkciókat.