Yderligere servicevilkår for Stadia

Senest ændret: 3. august 2022 (se arkiveret version)

Velkommen til Stadia

Introduktion. Tak, fordi du bruger Stadia. Stadia leveres til brugere i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS") og Schweiz af Google Ireland Ltd., og alle køb i Stadia sælges af Google Commerce Limited. Begge virksomheder er beliggende i Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Stadia leveres til alle andre brugere af Google LLC med adresse på 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Den enhed, der leverer Stadia til dig, vil efterfølgende blive benævnt som "Google".

Vilkår og politikker. Hvis du vil bruge Stadia, skal du acceptere (1) Googles servicevilkår og (2) disse yderligere servicevilkår for Stadia (som omfatter Stadias adfærdskodeks) (de "Yderligere vilkår"). Læs disse dokumenter omhyggeligt. Disse dokumenter kaldes tilsammen "Vilkår". De fastlægger, hvad du kan forvente af os, når du bruger vores tjenester, og hvad vi forventer af dig.

Selvom vores privatlivspolitik ikke er en del af disse Vilkår, opfordrer vi dig til at læse den for at få oplysninger om, hvordan du kan opdatere, administrere, eksportere og slette dine oplysninger.

1. Brug af Stadia

Vores Tjeneste. Stadia er en skybaseret platform, hvorigennem du kan tilgå og spille interaktivt indhold med henblik på underholdning, f.eks. spil ("Indhold"). Tjenesten og Indholdet er underlagt Vilkårene og eventuelle yderligere begrænsninger, der er angivet på købs- eller adgangstidspunktet. Når du har tilmeldt dig Stadia med din Google-konto og accepteret Vilkårene, får du adgang til Tjenesten. Du kan købe Indhold eller abonnere på Indhold og få adgang til dette Indhold i Stadia i overensstemmelse med disse Vilkår.

Adgang til og brug af Indhold. Indhold kan købes, leveres uden beregning (f.eks. som en del af en demo, prøveperiode eller kampagne) eller medfølge som en del af et betalt abonnement til personlig, ikke-kommerciel brug. Indholdet er bundet til din Google-konto og kan ikke overføres, hvilket betyder, at du ikke må overføre dit Indhold til en anden Google-konto.

Stadia tillader ikke samtidig adgang til Indhold via en enkelt konto, og du må ikke give andre adgang til Stadia via din konto, medmindre det er godkendt af Google.

Alt Indhold licenseres til dig af den udgiver, der er angivet på siden med oplysninger om Indholdet (eller for så vidt angår ekstra Indhold, som f.eks. køb i spillet og virtuel valuta, på siden med oplysninger om det spil, som det ekstra Indhold knytter sig til) ("Udgiver") . Hvis Google eller en tilknyttet virksomhed er Udgiveren, udstedes din licens til Indholdet i henhold til disse Vilkår. Hvis Udgiveren er en tredjepart og ikke angiver en licensaftale for Indholdet, giver Udgiveren en begrænset, ikke-eksklusiv licens til at få adgang til og bruge Indholdet i forbindelse med din personlige, ikke-kommercielle brug gennem Stadia. Til brugere i Nordamerika gives licensen fra Udgiveren i den foregående sætning under vilkårene i Stadias almindelige slutbrugerlicensaftale for Indhold.

Noget Indhold kan være afhængigt af tjenester, som leveres af Udgiveren for at understøtte visse funktioner eller funktionaliteter ("Udgivertjenester"), og Udgiveren kan angive yderligere vilkår ("Vilkår for Udgivertjenester"), som du skal acceptere for at kunne bruge Udgivertjenesterne.

Nogle Udgivere kan give dig mulighed for at oprette, uploade eller på anden måde indsende dit eget materiale til deres Indhold. For at undgå tvivl er alle sådanne materialer underlagt Vilkårene for Udgivertjenester samt alle aftaler, du indgår med Udgiveren, og du bevarer alle immaterielle rettigheder til de pågældende materialer, medmindre du indgår en separat aftale med Udgiveren af Indholdet eller en anden tredjepart, hvor du tildeler eller licenserer disse rettigheder.

Begrænsninger. Du må ikke:

  • Bruge noget Indhold, hverken helt eller delvist, i forbindelse med en offentlig forestilling (undtagen, hvor det er tilladt at bruge funktioner i Tjenesten, eller hvor dette ikke ville udgøre en krænkelse af ophavsretten)

  • Bruge software til streamkopiering, streamoptagelse eller lignende software til at optage eller oprette en kopi af hvilket som helst Indhold, selvom der ikke opkræves noget gebyr (undtagen, når dette ikke ville udgøre en krænkelse af ophavsretten)

  • Sælge, udleje, lease eller viderefordele adgang til Stadia

  • Bruge Stadia eller Indhold som en del af en tjeneste til deling, udlån eller brug af flere personer, medmindre Google udtrykkeligt tillader det.

Købt Indhold. Når du køber Indhold ("Købt Indhold"), får du en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar ret, til adgang til det Købte Indhold i henhold til Vilkårene og alle yderligere begrænsninger, der er angivet på købs- eller adgangstidspunktet. Køb af Indhold betyder, at du får adgangsret til det Købte Indhold via Tjenesten, og det omfatter ikke en overførsel af ejendomsret til det Købte Indhold.

Understøttede lande. Der gives adgang til Indholdet i understøttede lande. Indhold og funktioner kan variere fra land til land. Hvis du åbner Stadia uden for dit hjemland, er noget Indhold eller visse funktioner muligvis ikke tilgængelige. Få flere oplysninger om adgang til Stadia uden for dit hjemland.

Alderskrav og børnesikring. For at bruge Stadia skal du have en gyldig Google-konto i henhold til de gældende aldersbegrænsninger. Brugere, der ikke opfylder alderskravet, må kun bruge Stadia, hvis de har en Google-konto, der administreres via Family Link. De skal have godkendelse af en familieadministrator, som modtager oplysninger om brugen af Stadia i et betjeningspanel for forældre og har adgang til forældreindstillinger.

Forbindelse og adgang. Tjenestens og Indholdets tilgængelighed og ydeevne (herunder opløsning, billedfrekvens og forsinkelse) kan variere alt efter tilgængeligheden og kvaliteten af din netværksforbindelse. Din mulighed for at få adgang til og bruge Indhold kan blive blokeret eller afbrudt, hvis din forbindelse ikke opfylder mindstekravene, eller hvis der opstår midlertidige forbindelsesproblemer. For at få adgang til Tjenesten og Indholdet i Stadia skal du bruge kompatibel hardware og software og desuden bestå Stadias relevante spilbarhedstests, som løbende tester din netværksforbindelse til Tjenesten og Indholdet. Google bestræber sig på at du til enhver tid kan spille Indhold, som du har købt eller gjort krav på. Du kan dog midlertidigt miste adgang til Tjenesterne eller til sådant Indhold på grund af midlertidig afbrydelse af Tjenesten, planlagt vedligeholdelse eller begrænset serverkapacitet i dit område. Sådanne korte afbrydelser af Tjenesten giver dig ikke ret til refusion. Du kan få flere oplysninger om refusion i refusionspolitikken for Stadia og de yderligere forklaringer nedenfor.

Tredjepartsgebyrer. Du er ansvarlig for alle data- eller adgangsgebyrer, der pålægges af tredjeparter (f.eks. din internetudbyder eller dit mobilselskab) i forbindelse med din brug og visning af Indholdet.

2. Køb og betalinger

Følgende afsnit gælder for alle Stadia-køb undtagen køb foretaget via Stadia-appen til Android. De vilkår for køb, der er angivet i servicevilkårene for Google Play, gælder for Stadia-køb, der er foretaget via Stadia-appen til Android.

Aftalepartner. Når du foretager et køb i Stadia, indgår du en separat salgsaftale. For brugere, der er bosiddende i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS") og Schweiz, er sælgeren og aftalepartneren Google Commerce Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. For alle andre brugere er sælgeren og aftalepartneren i forbindelse med køb i Stadia i dit hjemland angivet i tabellen over Stadia-sælgere.

Priser. Indholds og abonnementers priser og tilgængelighed kan ændres til enhver tid forud for købet.

Opfyldelse af Aftalen. Alle aftaler vedrørende køb og brug af Indhold og abonnementer er indgået, og opfyldelsen af aftalen starter, så snart du gennemfører dit køb.

Forudbestillinger. Når du afgiver en forudbestilling på Indhold, modtager du en mail, der udelukkende bekræfter forudbestillingen. Din aftale om køb og brug af det pågældende Indhold opfyldes, når Indholdet bliver tilgængeligt for dig, og du debiteres for købet på dette tidspunkt. Du kan til enhver tid annullere din forudbestilling frem til det tidspunkt, hvor Indholdet bliver tilgængeligt. Google vil annullere din forudbestilling, hvis Indholdet tidligere er trukket tilbage fra salg via Stadia, og vi forbeholder os retten til at annullere din ordre, hvis prisen ændrer sig, før din ordre er opfyldt.

Google Payments. Hvis du vil købe Indhold eller abonnementer via Stadia, skal du have en Google-konto og acceptere servicevilkårene for Google Payments. Ud over disse vilkår offentliggør vi også erklæringen om privatliv for Google Payments. Du er ansvarlig for alle beløb, der skal betales i forbindelse med køb, som foretages via Stadia på din konto. Køb foretages med den betalingsmetode, der er angivet forud for købet. Du skal have registreret en gyldig, accepteret betalingsform for at kunne foretage køb eller benytte tilbud om prøveperioder.

Familiens betalingsmetode. Hvis du er familieadministrator for en familiegruppe i Google, skal du oprette en gyldig familiebetalingsmetode, som dine familiemedlemmer kan bruge til at købe Indhold i Stadia. Du er ansvarlig for alle køb af Indhold, som familiemedlemmerne foretager ved hjælp af familiens betalingsmetode. Hvis en familiegruppe slettes, eller hvis et familiemedlem forlader familiegruppen, kan du blive opkrævet betaling for afventende køb, som familiemedlemmerne har foretaget med familiens betalingsmetode.

Abonnementer. Hvis du køber et abonnement, modtager du løbende Indhold eller tjenester, der leveres som en del af dette abonnement, medmindre du opsiger abonnementet. Betaling for abonnementer opkræves automatisk i starten af hver faktureringsperiode (som kan være månedlig, årlig eller en anden periode, der angives ved oprettelsen af abonnementet), og du debiteres inden for 24 timer fra starten på den enkelte faktureringsperiode.

  • (a) Prøveperiode. Når du abonnerer på Tjenesten eller Indholdet for en pris, kan du muligvis få adgang til abonnementsfordelene uden beregning i en nærmere angivet prøveperiode, hvorefter du bliver debiteret, indtil du opsiger abonnementet, medmindre andet er angivet. Hvis du vil undgå opkrævningen, skal du opsige inden prøveperiodens udløb. Når du opsiger under en prøveperiode, mister du øjeblikkeligt adgang til Tjenesten eller Indholdet, medmindre andet er angivet. Adgang til sådanne prøveperioder kan være begrænset til et bestemt antal prøveperioder for hver bruger i en given periode eller underlagt andre begrænsninger.

  • (b) Prisændringer. Når du køber et abonnement, debiteres du for den pris, der gælder på tidspunktet for oprettelsen af abonnementet. Google underretter dig mindst 30 dage i forvejen, hvis prisen på abonnementet stiger på et senere tidspunkt. Vi tager højde for og afvejer dine legitime interesser inden en eventuel stigning i prisen på abonnementet. Du kan gøre indsigelse mod en eventuel prisstigning ved at vælge ikke at forny dit abonnement via mekanismen og inden for det tidsrum, vi beskriver i vores varsel. Prisstigningen gælder for den førstkommende betaling efter varselsperioden, forudsat at du har fået mindst 30 dages forudgående skriftlig varsel, inden ændringen foretages. Hvis du har fået mindre end 30 dages varsel, træder stigningen først i kraft efter den førstkommende betaling. Hvis du ikke ønsker at betale den forhøjede pris for et abonnement, kan du opsige abonnementet, hvorefter du ikke bliver opkrævet yderligere betaling for abonnementet, forudsat at du har underrettet os inden udgangen af den indeværende faktureringsperiode. Hvis prisen på dit abonnement stiger, og dit samtykke er påkrævet, kan Google opsige dit abonnement, medmindre du accepterer den nye pris. Hvis dit abonnement opsiges, og du beslutter at abonnere igen på et senere tidspunkt, bliver du debiteret den pris, der er gældende på det pågældende tidspunkt.

  • (c) Abonnementsvilkår samt fornyelse og opsigelse af abonnement. Du kan til enhver tid opsige dit abonnement. Abonnementer kan omfatte retten til at få adgang til og spille bestemt Indhold. Disse rettigheder tilbagekaldes, hvis dit abonnement opsiges. Hvis du er bosiddende uden for Tyskland, træder din opsigelse i kraft i slutningen af den faktureringsperiode, hvor du har opsagt dit abonnement.

Hvis du er bosiddende i Tyskland, er din indledende abonnementsperiode længden på den faktureringsperiode, der angives under abonnementsprocessen, og den maksimale længde på en hvilken som helst indledende periode er to år. Hvis abonnementet ikke opsiges inden slutningen af den indledende abonnementsperiode, bliver abonnementet automatisk fornyet på ubestemt tid. Efter fornyelsen fortsætter abonnementet med at blive debiteret automatisk i starten af hver faktureringsperiode. Hvis du opsiger dit abonnement, træder din opsigelse i kraft i slutningen af den indledende abonnementsperiode eller efter fornyelsen i slutningen af den indeværende måned, hvor abonnementet opsiges.

Refusioner. I tillæg til fortrydelsesretten for forbrugere i EØS, der er beskrevet i afsnit 3 af Vilkårene, tilbyder Google yderligere refusionsrettigheder, som er beskrevet i Stadias refusionspolitik.

3. Fortrydelsesret for forbrugere i EØS eller Storbritannien

Vilkårene i dette afsnit gælder kun, hvis du er forbruger og bosiddende i EØS eller Storbritannien.

Fortrydelsesret for digitalt indhold. Du har en automatisk lovbestemt ret til at fortryde aftaler om køb af Indhold i Stadia. Det samme gælder, når du køber et abonnement på digitalt indhold. Når du køber Indhold i Stadia (gælder ikke forudbestilt Indhold), accepterer du dog, at Indholdet stilles til rådighed med det samme, og du anerkender, at du derfor giver afkald på din automatiske lovbestemte fortrydelsesret.

Fortrydelsesret for tjenester. Du har automatisk en lovbestemt ret til at fortryde aftaler om køb af tjenester eller forudbestilt Indhold inden for 14 dage uden at skulle oplyse årsagen. Fortrydelsesretten udløber 14 dage efter indgåelsen af aftalen. Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal du med en utvetydig erklæring underrette Google Commerce Limited om din beslutning om at fortryde denne aftale. Du kan bruge nedenstående eksempel på en fortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk. Du kan også kontakte Google Commerce Limited, c/o Customer Support, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland eller kontakte Stadias kundeservice.

Du får tilsendt en bekræftelse på modtagelsen af en sådan fortrydelse på et varigt medium (f.eks. via mail) uden unødig forsinkelse. For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender en meddelelse om, at du ønsker at benytte din fortrydelsesret, inden fortrydelsesretten udløber.

Hvis du fortryder denne aftale, får du refunderet alle de betalinger, du har foretaget i forbindelse med aftalen, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage efter den dato, hvor Google Commerce Limited har modtaget din meddelelse om, at du fortryder aftalen. Tilbagebetalingen gennemføres via det samme betalingsmiddel, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har aftalt andet. Du vil under ingen omstændigheder blive pålagt gebyrer som følge af en sådan tilbagebetaling.

Hvis du har anmodet om, at tjenesterne påbegyndes inden udløbet af din fortrydelsesret, kan du blive bedt om at betale et beløb, der dækker brugen af de leverede tjenester frem til tidspunktet, hvor du har underrettet os om din fortrydelse af denne aftale, i forhold til aftalens fulde dækning.

Eksempel på fortrydelsesformular.

Til: Google Commerce Limited, c/o Customer Support, Gordon House, Barrow Street

Dublin 4, Irland

Jeg meddeler hermed, at jeg fortryder min aftale om følgende tjeneste:

Modtaget:

Navn:

Adresse:

Underskrift:

Dato:

Alternativ konfliktløsning for forbrugere. Google Commerce Limited hverken forpligter sig eller er forpligtet til at afgøre tvister via en alternativ konfliktløsningspart.

4. Lovbestemt garanti for forbrugere, der er bosiddende i EØS

Hvis du er forbruger af digitalt indhold eller tjenester i EØS, og du har accepteret vores Vilkår, er du kvalificeret til en lovbestemt garanti i henhold til forbrugerlovgivningen i EØS. I henhold til denne garanti er vi ansvarlige for al manglende overensstemmelse, som du måtte opdage:

  • Inden for to år fra leveringen af varer eller engangsleveringen af digitalt indhold eller tjenester
  • På et hvilket som helst tidspunkt i løbet af den "kontinuerlige" levering af digitalt indhold eller tjenester

Dine nationale love giver muligvis en endnu længere garanti. Dine rettigheder i henhold til disse lovbestemte garantier er ikke begrænset af nogen andre kommercielle garantier, som vi giver. Kontakt os, hvis du vil indgive et garantikrav.

5. Familiedeling

Visse former for Indhold og abonnementer kan deles med familiemedlemmer i din husstand via din Familiesamling i Stadia i henhold til aldersbegrænsningerne og andre angivne krav. Begrænsninger er gældende, og ikke alt Indhold eller alle abonnementer er kvalificerede til familiedeling.

Du skal være mindst 18 år for at fungere som familieadministrator. Hvis du bruger Family Link, kan dine familiemedlemmer muligvis se visse oplysninger om dig, herunder dit navn, dit billede, din mailadresse, din alder og din købshistorik. Hvis du er familieadministrator, skal du opretholde en gyldig betalingsmetode, som familiemedlemmerne kan bruge til Stadia-relaterede køb, og du er ansvarlig for alle køb, der foretages med denne betalingsmetode. Hvis du er familieadministrator, og Google deaktiverer din konto, kan dine familiemedlemmer muligvis miste adgangen til delt Indhold eller delte abonnementer.

Der er på ethvert givet tidspunkt kun adgang til det relevante Indhold for én bruger ad gangen. Familiemedlemmer kan derfor ikke få adgang til det samme Indhold på samme tid med en enkelt licens.

6. Adfærdskodeks/konsekvenser ved overtrædelser

Når du bruger Stadia og Indholdet, skal du følge Stadias adfærdskodeks. Hvis Google konstaterer, at du i væsentlig grad eller gentagne gange har overtrådt et eller flere af Vilkårene, herunder disse retningslinjer, kan din adgang til Stadia eller visse Indholds- eller Tjenestefunktioner blive suspenderet, begrænset eller tilbagekaldt afhængigt af omfanget og antallet af overtrædelser. Hvis du midlertidigt eller permanent mister adgang til købt Indhold eller abonnementer, har du ikke ret til refusion ud over som beskrevet i Stadias refusionspolitik. Du modtager en underretning med årsagen til ændringen af din adgang, medmindre der foreligger objektive og konkrete årsager til at antage, at en sådan underretning kan medføre juridisk ansvar for Google eller en anden person, kan kompromittere en undersøgelse, kan kompromittere driften af Googles produkter, tjenester eller systemer, kan være til skade for vores brugere eller kan være i strid med loven eller en retshåndhævende myndigheds anvisninger.

7. Sikkerhed

Læs omhyggeligt oplysningerne om sundhed og sikkerhed i Hjælp til Stadia, før du bruger Stadia.

ADVARSEL OM RISIKO FOR EPILEPSI OG FORHOLDSREGLER, DER SKAL TAGES, NÅR DU SPILLER VIDEOSPIL. Nogle personer kan opleve epileptiske anfald eller miste bevidstheden, når de ser visse former for blinkende lys eller andre visuelle stimuli, og kan opleve krampeanfald, når de ser bestemte tv-billeder eller spiller visse videospil. Dette kan forekomme selv uden forudgående epileptiske anfald. Hvis du nogensinde har haft symptomer på epilepsi (anfald eller bevidstløshed) i forbindelse med lysstimulering, bør du konsultere din læge inden brug. Når du bruger Stadia: Undgå at spille, hvis du er træt, eller hvis du går glip af søvn. Sørg for, at du spiller i et godt oplyst rum, og tag en pause på 10 til 15 minutter en gang i timen.

8. Ændringer af Vilkårene

Ændringer af Vilkårene.  Vilkårene kan ændres som fremlagt i Google Servicevilkår. For brugere bosiddende i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde,hvor du får mulighed for at gøre indsigelse mod eller acceptere de ændrede vilkår, gælder det, at hvis du gør indsigelse eller ikke accepterer ændringerne, vil de ikke være gældende for dig. Hvis dette er tilfældet forbeholder vi os dog retten til at afbryde din brug af Tjenesten, hvis alle kravene for en afbrydelse opfyldes (i overensstemmelse med Vilkårene eller eventuelle tjeneste specifikke vilkår). Hvis vi afbryder din brug, vil du stadig have adgang til dit Købte Indhold via Tjenesten i overensstemmelse med den seneste version af Vilkårene, som du har accepteret, men du kan være begrænset fra at købe yderligere indhold samt bruge andre Stadia-funktioner.

9. Kontakt

Hvis du har brug for hjælp, kan du kontakte vores kundeserviceteam.