Režim Bluetooth®
Stadia

Bedzrôtové hranie prostredníctvom rozhrania Bluetooth

Prepnite ovládač Stadia do režimu Bluetooth, aby ste mohli ďalej hrať bezdrôtovo vo svojich obľúbených zariadeniach a službách aj po ukončení služby Stadia

Po prepnutí do režimu Bluetooth sa stiahne aktualizácia softvéru
Systémové požiadavky: Chrome 108 alebo novší
Ovládač Stadia s ručne nakreslenou raketou vyletujúcou z hornej časti spolu s pulzujúcimi rádiovými vlnami Bluetooth.

Čo je dôležité vedieť

Prepnutie je trvalé

Keď ovládač prepnete do režimu Bluetooth, nemôžete to vrátiť späť a používať Wi-Fi v službe Stadia. Stále môžete hrať pomocou kábla pripojeného do rozhrania USB v režime Bluetooth.

K dispozícii do 31. decembra 2024

Do 31. decembra 2024 môžete prepnúť do režimu Bluetooth a skontrolovať režim ovládača aj dostupnosť aktualizácií režimu Bluetooth.

Vyhľadajte potrebné odpovede

Po prepnutí ovládača do režimu Bluetooth pridržte dve sekundy tlačidlá Y + Stadia, aby ste prešli do párovacieho režimu. Indikátor stavu bude blikať oranžovo. Potom prejdite do zariadenia, v ktorom chcete hrať, a spárujte ovládač v nastaveniach. Po spárovaní a pripojení sa indikátor stavu na ovládači zmení na neprerušované biele svetlo. Blahoželáme. Môžete začať hrať. Keď ovládač nabudúce zapnete, mal by sa automaticky pripojiť k poslednému spárovanému zariadeniu.

Ako používať režim Bluetooth

Nie všetky zariadenia Bluetooth sú rovnaké, takže kompatibilita sa môže líšiť. Ovládač Stadia využíva pripojenia Bluetooth s nízkou spotrebou energie, takže niektoré funkcie, napríklad prenos zvuku, nebudú bezdrôtovo fungovať. Overili sme, že ovládač Stadia funguje pri hraní s podporovanými zariadeniami v zozname. Nebol testovaný so všetkými typmi zariadení Bluetooth, takže s inými nemusí fungovať.

Zoznam podporovaných zariadení

Keď používate ovládač bezdrôtovo v režime Bluetooth, do 3,5 mm portu ani portu USB nemôžete pripojiť slúchadlá. Keď ho používate pomocou kábla pripojeného do rozhrania USB, môžete ich zapojiť do 3,5 mm portu ovládača.
Áno. Predvolene nebudú mať tlačidlá Asistenta Google a záznamu v režime Bluetooth žiadnu funkciu, dokým ich znova nenamapujete. Môžete to urobiť pomocou služieb mapovania tlačidiel.
Skontrolovaním režimu ovládača môžete overiť, či je v režime Bluetooth. Overíte tým aj dostupnosť aktualizácií režimu Bluetooth.

Skontrolovať režim ovládača

Nezabudnite ovládač nabíjať aspoň 30 minút a uistite sa, že používate dátový kábel USB, ktorý dokáže prenášať dáta. Môžete použiť ten, ktorý ste dostali s ovládačom.

Prejsť do centra pomoci pre režim Bluetooth

Nezabudnite ovládač nabíjať aspoň 30 minút. Odpojte ho a desať sekúnd podržte tlačidlo Stadia. Zariadenie by sa malo resetovať, aby sa ním dalo znova hrať. Ak to nefunguje, obnovte jeho výrobné nastavenia tak, že šesť sekúnd podržíte tlačidlá Asistenta Google a záznamu. Ovládač by mal zavibrovať a indikátor stavu zablikať.

Prejsť do centra pomoci pre režim Bluetooth

Zákaznícka podpora pre režim Bluetooth nie je k dispozícii. Ak máte akékoľvek iné otázky, prejdite na článok centra pomoci.

Prejsť do centra pomoci pre režim Bluetooth

Slovná ochranná známka Bluetooth® a logá sú registrované ochranné známky vo vlastníctve firmy Bluetooth SIG, Inc. a Google používa všetky tieto značky na základe licencie. Ďalšie ochranné známky a obchodné názvy patria ich príslušným vlastníkom.