Uppförandekod

Våra policyer är viktiga för att skapa en positiv upplevelse för våra spelare online. Stadia består av en community med spelare från hela världen. Det är upp till var och en av alla spelare på Stadia att följa våra policyer och riktlinjer och värden för communityn så att Stadia kan vara en plats där alla kan spela och ha roligt.

Dessa policyer omfattar både uppförande och innehåll på Stadia-plattformen. Detta gäller allt du skapar, delar, använder eller främjar på Stadia, till exempel länkar och bilder. Det gäller även Stadia-namn, profiluppgifter och uppförande i spel. När vi identifierar en möjlig överträdelse av policyn kan vi granska och vidta åtgärder, till exempel genom att begränsa funktioner eller att stänga av en spelare från Stadia tillfälligt eller permanent.

Stadia

Stadias värden

Stadia har skapats för att alla ska kunna spela, var de än är. Stadia är en plats där spelare kan vara sig själva och känna sig trygga utan mobbning, hat eller trakasserier.

Det är viktigt att du behandlar andra som du själv vill bli behandlad. Om du är osäker om dina handlingar strider mot våra riktlinjer för communityn så ska du fråga dig själv om du skulle bete dig på samma sätt mot någon som står bredvid dig.

Några saker att lägga på minnet:

 • Spel är för alla.
  Stadia är din community.

 • Hat, trakasserier och mobbning
  hör inte hemma på Stadia.

 • Uppträd sportsligt när du spelar med andra, oavsett om du vinner eller förlorar.

 • Tävlingsinriktad jargong eller skämt om andra spelares förmåga (så kallat ”trash talk”) är tillåtet så länge alla är med på det. Du får däremot inte trakassera någon eller vara elak.

 • Var inte ett troll.
  Ingen tycker om troll.

 • Viktigast av allt är att ni är
  snälla mot varandra.

Om du ser något som du misstänker är olämpligt eller fel, oavsett om det är spelinnehåll eller en spelares beteende, ska du använda rapportfunktionen och skicka in det för granskning av Stadia-teamet. Om du bara vill sluta spela med någon eller inte vill att personen ska kunna kontakta dig kan du blockera och dölja personen. Både rapport- och blockeringsalternativet finns på spelarens profil.

Läs om hur du rapporterar eller blockerar och döljer
Riktlinjer

Riktlinjer

Det är roligt att spela när alla följer samma regler och det är upp till varje spelare att följa dessa riktlinjer och se till att alla har roligt på Stadia.

Stadia är en plats för alla

Stadia är en plattform för alla. Det innebär att vi sammanför personer med vitt skilda åsikter. Vi stödjer rätten till yttrandefrihet, men vi tolererar inte innehåll som främjar eller förespråkar våld eller uppmuntrar till hat mot enskilda individer eller grupper på grund av etnicitet, religion, funktionsnedsättning, ålder, nationalitet, status som krigsveteran, sexuell läggning, kön, könsidentitet eller någon annan egenskap. Detta kan vara en svår balansgång, men om den största tonvikten i det du säger läggs på att uppmuntra till hat eller våld mot andra så har du gått över gränsen.

Var snäll mot andra

Det är aldrig tillåtet att trakassera, trolla, mobba eller hota någon eller att uppmuntra andra att göra dessa saker på Stadia. Säg inte till andra att skada sig själva eller begå självmord. Skapa inte heller konton i syfte att trakassera andra och sprida hat. Våra policyer förbjuder delning av innehåll, även innehåll som har manipulerats eller tagits ur sitt sammanhang, i syfte att förnedra, mobba eller skada någon.

Personer som använder vår plattform för att sexualisera en person på ett oönskat sätt, göra någon annan till en måltavla för våld eller hot om allvarlig skada eller på annat sätt trakassera andra kan få innehållet i fråga borttaget eller bli permanent avstängda från plattformen.

I nödsituationer kan vi kontakta polisen om akuta hot om allvarlig skada. Tänk på att trakasserier även är olagligt online på många platser och kan få allvarliga följder i verkliga livet.

Om du anser att mobbning och trakasserier har gått över gränsen till regelrätta attacker kan du rapportera till Stadia-teamet och låta dem genomföra en granskning. Du kan även blockera och dölja spelare via deras profiler.

Läs om hur du blockerar och döljer

Var snäll mot andra
Skydda och respektera andras integritet

Vi vill att du ska känna dig trygg när du spelar på Stadia och därför tillåter vi inte att spelare delar eller distribuerar personliga eller konfidentiella uppgifter utan tillåtelse. Detta gäller kreditkortsnummer, konfidentiella personnummer, kontolösenord eller andra uppgifter som kan sätta någons säkerhet på spel.

Se till att barn är trygga

Vi tar barns säkerhet på stort allvar. Använd inte Stadia till att göra någonting som äventyrar barns säkerhet på plattformen eller andra ställen. Detta omfattar exploatering av barn, till exempel:

 • Gromning, (till exempel genom att bli vän med barn online i syfte att underlätta sexuell kontakt och/eller få sexuellt material av barnet, antingen online eller i den fysiska världen)
 • Utpressning i sexuellt syfte (till exempel att hota eller utpressa ett barn med verklig eller påstådd tillgång till intima bilder på barnet)
 • Sexualisering av minderårig (till exempel material som avbildar, främjar eller uppmuntrar till sexuellt utnyttjande av barn eller avbildningar av barn på ett sätt som kan leda till att barn utnyttjas sexuellt)
 • Trafficking med barn (till exempel annonsering om eller förledande av ett barn för sexuell exploatering i kommersiellt syfte).

Du ska inte skapa, ladda upp eller distribuera innehåll där barn exploateras eller utnyttjas. Detta omfattar allt material som visar sexuellt utnyttjande av barn. Vi tar bort sådant innehåll och vidtar lämpliga åtgärder. Dessa åtgärder kan omfatta inaktivering av konton, begränsad åtkomst till produktfunktioner och rapportering till National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) och andra myndigheter. Observera att policyn gäller för allt material du delar via Stadia, även om du inte har skapat innehållet själv.

Om du hittar innehåll på Stadia där du anser att barn exploateras bör du rapportera det till oss. Om du stöter på innehåll på andra ställen på internet bör du kontakta lämplig myndighet i ditt land direkt. Om du tror att ett barn är i fara eller har utsatts för övergrepp, exploatering eller trafficking ska du omedelbart kontakta polisen.

Kom ihåg att du alltid kan blockera personer på Stadia som du inte vill bli kontaktad av.

Se till att barn är trygga
Välj Stadia-namn med omsorg och var stolt över det

En del språkbruk är inte lämpliga för alla målgrupper. Använd inte oanständiga, anstötliga eller sexuellt explicita ord eller symboler i Stadia-namnet. Om du inte skulle säga det till någon offentligt ska du inte ha det i namnet.

Dela sådant som är smakfullt, relevant och inte spam

Det är enkelt. Skicka inte oönskade, vulgära eller råa meddelanden till andra spelare på Stadia. Dela inte länkar eller innehåll som innehåller sexuellt eller pornografiskt material.

Använd inte Stadia till att spamma användare, till exempel genom att skicka oönskad reklam eller kommersiellt innehåll, oönskade värvningsförsök eller massvärvningsförsök.

Skicka inte virus, skadlig programvara eller något annat innehåll som skadar eller stör någon. Använd heller inte Stadia för nätfiske på något vis.

Det är inte heller tillåtet att skicka innehåll eller länkar som inte har med spelet att göra och vars syfte är att chockera eller äckla mottagaren. Detta inkluderar våldsamt eller motbjudande innehåll vars huvudsyfte är att vara chockerande, sensationellt eller meningslöst. Om innehållet läggs upp i ett nyhetsmässigt, dokumentärt, vetenskapligt eller konstnärligt sammanhang måste du ge alla tillräcklig information så att de förstår varför du delar det. I vissa fall kan innehållet vara så grovt att det inte får publiceras på våra plattformar oavsett sammanhang. Slutligen är det inte tillåtet att uppmuntra andra att begå specifika våldshandlingar.

Följ lagen

Stadia är en global plattform och vi tolererar inte illegal aktivitet. Det innebär att du inte får använda vår plattform till att utföra eller främja farliga eller illegala handlingar, till exempel försäljning av illegala droger, bedrägeri eller människohandel. Utför inte oauktoriserade transaktioner som att få eller försöka få åtkomst till en annan spelares konto utan hans eller hennes tillåtelse. Du får inte överföra, sälja eller på annat sätt ge tredje part åtkomst till ditt konto eller Stadia-namn. Använd inte bedrägliga metoder i syfte att skaffa prenumerationer, spel, presentkort, saldo i kontot, innehåll eller maskinvara.

Sälj inte någonting på Stadia. Detta omfattar delning av innehåll för marknadsföring eller försäljning av innehåll, produkter och tjänster i kommersiellt syfte, till exempel alkohol, hasardspel, läkemedel och otillåtna kosttillskott, tobak, fyrverkerier, vapen och hälso-/medicintekniska produkter. Om vi får ett klagomål om att innehåll riktas mot Stadia-användare och att lagar och riktlinjer överträds kan vi ta bort eller begränsa innehållet eller kontot i fråga.

Det är inte tillåtet för terroristorganisationer att använda Stadia i något syfte, inklusive rekrytering. Vi förbjuder även innehåll som är relaterat till terrorism, främjar terrorhandlingar, uppmuntrar till våld eller hyllar terrorattacker.

Spel är roligast om alla är på samma nivå

Det förstör för alla när spelare fuskar, utnyttjar brister i systemet eller på annat sätt manipulerar programvaran för att få en fördel i spelen. Ingen tycker om att spela ett ensidigt spel, så fuska inte genom att utnyttja svagheter eller fel i spelet. Personer som blir påkomna med att fuska kan bli tillfälligt eller permanent avstängda.

Var dig själv

Identitetsstöld inkluderar alla försök att vilseleda eller förvirra andra på Stadia så att de tror att du är en annan person eller organisation som du inte representerar. Detta kan omfatta att kopiera användarnamn, avatarer och profiluppgifter. Konton i annan persons eller organisations namn kan tas bort i enlighet med vår policy om identitetsstöld.

Var dig själv
Respektera innehållet och respektera andra personers och företags rättigheter

Använd inte sådant som inte är ditt utan tillåtelse. Använd inte sådant som inte är ditt på Stadia. Använd aldrig någon annans immateriella egendom på ett sätt som inte har godkänts.

Vi tillåter inte intrång i upphovsrätten. Vi tillåter inte heller innehåll som främjar eller uppmuntrar till intrång i immateriell äganderätt. Vi svarar på tydliga meddelanden om intrång i upphovsrätten. Google kan inaktivera eller avsluta åtkomsten till Stadia för konton som tillhör användare som begår upprepade brott mot upphovsrätten. Besök vår sida om upphovsrättsrutiner om du vill få mer information eller meddela oss om ett påstått intrång.

Använda flera konton för att trolla, trakassera andra eller kringgå begränsningar

Ibland vill spelare ha åtkomst till Stadia via flera Google-konton och i de flesta fall är det tillåtet. Men du får inte skapa eller använda flera Google-konton i syfte att trolla, trakassera, kringgå policyer eller blockeringar eller på annat sätt komma förbi begränsningar av din användning eller din åtkomst till Stadia.

Påföljder

Påföljder

Din säkerhet på Stadia är av högsta prioritet för oss. Följande kan ske om du begår överträdelser mot våra policyer:

 • Du kan bli tilldelad ett nytt Stadia-namn om du skapar ett som är olämpligt.
 • Tillfällig avstängning: vid överträdelser av våra policyer kan vi ge en varning. Upprepade överträdelser av våra policyer, även på andra plattformar som YouTube, kan leda till att sociala funktioner tillfälligt begränsas på Stadia, inbegripet, men utan begränsning, till chatt, livestreaming på YouTube, Gruppens spel och tillgång till multiplayer-funktioner online under olika långa tidsperioder.
 • Permanent avstängning: Vid särskilt allvarliga eller upprepade överträdelser och försök att kringgå avstängningar med hjälp av flera konton kan åtkomsten till plattformen stängas av.

Vi ser allvarligt på dessa beteenden. Vi förstår att man kan göra något av misstag, men vi anser att det är viktigt att människor och spelare får chansen lära sig från sina misstag och utvecklas.

Vi hoppas att du bara får positiva upplevelser på Stadia. Tack för att du är en viktig del av att bygga upp och stötta denna community med oss.