Gedragscode

Ons beleid speelt een belangrijke rol om gamers online een veilige en positieve ervaring te bieden. Stadia bestaat uit een community van spelers van over de hele wereld. Elke speler op Stadia moet ons beleid, onze communityrichtlijnen en onze waarden volgen zodat Stadia een plek wordt waar iedereen met plezier kan gamen.

Deze beleidsregels hebben betrekking op het gedrag van spelers en de content op het Stadia-platform. Hieronder valt alles wat u maakt, deelt, gebruikt of promoot op Stadia, zoals links of afbeeldingen. Het omvat ook uw Stadia-naam, uw profielinformatie en uw gedrag in games. Als we merken dat iemand ons beleid mogelijk schendt, kunnen we dit beoordelen en actie ondernemen. We kunnen bijvoorbeeld het gebruik van bepaalde functies beperken of een speler tijdelijk of permanent uitsluiten van Stadia.

Stadia

Waarden van Stadia

Stadia is ontwikkeld voor spelers van over de hele wereld en is een plek waar iedereen vol vertrouwen zichzelf kan zijn, een plek zonder pesten, intimidatie en haat.

Het is belangrijk dat u andere spelers net zo behandelt zoals u zelf wilt worden behandeld. Als u niet zeker weet of u onze communityrichtlijnen schendt, vraagt u zich dan eerst eens af of u op dezelfde manier zou reageren tegen iemand die naast u staat.

Vergeet dit niet:

 • Gamen is voor iedereen.
  Stadia is uw gemeenschap.

 • Er is op Stadia geen plek voor haat, intimidatie of pesten.

 • Blijf sportief tijdens het spelen, of u nu wint of verliest.

 • Sportieve plagerijen of flauwe opmerkingen zijn prima als er niemand problemen mee heeft. Wees echter niet gemeen of kwaadwillend.

 • Wees geen internettrol.
  Niemand vindt een trol leuk.

 • Wees bovenal vriendelijk tegen elkaar.

Als u vermoedt dat iets ongepast of verkeerd is, of dat nu gamecontent of het gedrag van een speler is, gebruikt u de meldingsfunctie om het Stadia-team hiervan op de hoogte te brengen. Als u niet langer met iemand wilt gamen en niet wilt dat die persoon nog contact met u kan opnemen, kunt u die persoon ook blokkeren en negeren. U vindt de meldings- en blokkeringsopties in het profiel van een speler.

Meer informatie over het melden of blokkeren en negeren van een speler
Richtlijnen

Richtlijnen

Games zijn leuk als we allemaal dezelfde regels volgen. Het is de verantwoordelijkheid van elke speler zich aan deze richtlijnen te houden om Stadia leuk en plezierig te helpen houden voor iedereen.

Stadia is een plek voor iedereen

Stadia is een platform voor iedereen, wat inhoudt dat we mensen met uiteenlopende en verschillende meningen samenbrengen. Hoewel we de vrijheid van meningsuiting steunen, tolereren we geen content waarin geweld wordt gepromoot of goedgekeurd, of waarin wordt aangezet tot haat tegen een persoon of groep op basis van ras of etnische afkomst, geloofsovertuiging, handicap, leeftijd, nationaliteit, veteranenstatus, seksuele geaardheid, geslacht, genderidentiteit of enig ander kenmerk. Het kan lastig zijn hier een goed evenwicht in te vinden, maar als de primaire nadruk van iets wat u zegt haat of geweld tegen anderen promoot, bent u te ver gegaan.

Wees aardig tegen anderen

Intimideren, trollen, pesten of bedreigen, of anderen aanmoedigen om dit te doen, is niet toegestaan op Stadia. Zet anderen nooit aan tot zelfverwonding of zelfdoding en maak geen accounts die zijn bedoeld om anderen te intimideren of aan te zetten tot haat. Het delen van content, waaronder aangepaste content of content die uit de context is gehaald, met als doel iemand te kleineren, pesten of kwetsen, schendt ook ons beleid.

Wie ons platform gebruikt om anderen op een kwaadaardige manier uit te sluiten, te bedreigen met ernstig letsel, op ongewenste manier te seksualiseren of op een andere manier te intimideren, loopt het risico dat zijn of haar content wordt verwijderd en dat hij of zij permanent wordt uitgesloten van het platform.

In noodsituaties kunnen we onmiddellijke dreigingen van ernstig letsel doorgeven aan de autoriteiten. Denk eraan dat online intimidatie ook op veel plaatsen illegaal is en ernstige offline gevolgen kan hebben voor zowel degene die intimideert als degene die wordt geïntimideerd.

Als u vindt dat iemand over de schreef is gegaan met pesterij of intimidatie en dit onder een kwaadwillende aanval valt, kunt u aan het Stadia-team vragen dit te beoordelen. U kunt spelers ook via hun profiel blokkeren en negeren.

Meer informatie over blokkeren en negeren

Wees aardig tegen anderen
Bescherm en respecteer de privacy van anderen

We willen dat u zich veilig voelt als u games speelt op Stadia. Daarom staan we spelers niet toe om persoonlijke of vertrouwelijke informatie te delen of verspreiden zonder toestemming. Dit zijn onder meer creditcardnummers, vertrouwelijke nationale identificatienummers, accountwachtwoorden of iets anders waardoor de privacy of veiligheid van iemand in gevaar kan komen.

Bescherm kinderen

We nemen de veiligheid van kinderen zeer serieus. Gebruik Stadia niet om iets te doen dat kinderen in gevaar brengt, op of buiten het platform. Dit omvat roofdiergedrag jegens kinderen, zoals:

 • Kinderlokken (bijvoorbeeld online vriendschap sluiten met een kind om online of offline seksueel contact mogelijk te maken en/of seksuele afbeeldingen uit te wisselen met dat kind),
 • 'Sextortion' (bijvoorbeeld een kind bedreigen of chanteren door echte of vermeende toegang tot de intieme afbeeldingen van een kind te gebruiken),
 • Seksualisering van een minderjarige (bijvoorbeeld afbeeldingen die seksueel misbruik van kinderen weergeven, aanmoedigen of promoten of de weergave van kinderen op een manier die kan leiden tot seksuele uitbuiting van kinderen), en
 • Kinderhandel (bijvoorbeeld een kind aanbieden voor commerciële seksuele uitbuiting).

Maak, upload of verspreid geen content waarin kinderen worden uitgebuit of misbruikt. Dit omvat alle materiaal met daarop seksueel misbruik van kinderen. We verwijderen dit soort content en nemen passende maatregelen, waaronder accounts uitschakelen, de toegang tot productfuncties beperken en melding maken bij het Amerikaanse National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) en andere instanties voor kindermisbruik. Dit beleid is van toepassing op alles wat u deelt via Stadia, ook als u niet de oorspronkelijke maker van de content bent.

Als u content op Stadia tegenkomt waarin volgens u kinderen worden uitgebuit, stuurt u ons een melding. Als u dit soort content ergens anders op internet tegenkomt, neemt u rechtstreeks contact op met de betreffende instantie in uw land. Als u vermoedt dat een kind in gevaar verkeert of het slachtoffer is van misbruik, uitbuiting of kinderhandel, neemt u onmiddellijk contact op met de politie.

Vergeet ook niet dat u altijd gebruikers op Stadia kunt blokkeren door wie u niet wilt worden benaderd.

Bescherm kinderen
Kies uw Stadia-naam zorgvuldig en draag hem met trots

Niet alle taalgebruik is geschikt voor alle leeftijden. Gebruik geen obscene, grove of seksueel expliciete taal of symbolen in uw Stadia-naam. Als u iets niet in het openbaar tegen iemand zou zeggen, gebruik het dan ook niet in uw naam.

Deel content die smaakvol, relevant en geen spam is

Het is tamelijk eenvoudig. Stuur geen ongewenste, vulgaire of grove berichten naar andere spelers op Stadia. Deel geen links of content met seksueel expliciet of pornografisch materiaal.

Gebruik Stadia niet om gebruikers te spammen, zoals het sturen van ongewenste promoties of commerciële content of ongewenste of massaverzoeken.

Stuur geen virussen, malware of andere content die iemand kan schaden of hinderen. Gebruik Stadia op geen enkele manier voor phishingscams.

Het is ook niet toegestaan om iemand niet-gamegerelateerde content of links te sturen die zijn bedoeld om te choqueren of afschuw op te roepen, waaronder gewelddadige of bloederige content die hoofdzakelijk bedoeld is als sensatie of zinloos vermaak. Als de content is geplaatst in het kader van een nieuwsbericht, documentaire of wetenschappelijk of artistiek artikel, zorg er dan voor dat u iedereen voldoende informatie geeft zodat ze begrijpen waarom u de content deelt. In sommige gevallen kan content zo gewelddadig of schokkend zijn dat deze ongeacht de context niet op ons platform kan blijven. Ten slotte, stimuleer anderen niet om specifieke gewelddadige handelingen uit te voeren.

Houd u aan de wet

Stadia is een wereldwijd platform en we staan geen onrechtmatige activiteiten toe. Dit houdt in dat u ons platform niet kunt gebruiken om gevaarlijke en illegale handelingen te bevorderen, zoals illegale drugsverkoop, fraude of mensensmokkel. Voer geen onbevoegde transacties uit, zoals inloggen of proberen in te loggen op het account van een andere gamer zonder zijn of haar toestemming. Het is niet toegestaan om uw accounts of Stadia-naam over te dragen, te verkopen of derden er op een andere manier toegang toe te geven. Probeer geen frauduleuze methoden te gebruiken of delen om abonnementen, games, cadeaubonnen, accountcredits, content of hardware te verkrijgen.

Gebruik Stadia niet om iets te verkopen. Dit omvat het delen van content voor de verkoop of promotie van commerciële content, producten en services, waaronder zaken als alcohol, kansspelen, geneesmiddelen en niet-goedgekeurde supplementen, tabak, vuurwerk, wapens of medische apparatuur. Als we een klacht ontvangen dat content Stadia-gebruikers target en in strijd is met toepasselijke wet- en regelgeving, kunnen we de ongepaste content of het bijbehorende account verwijderen of beperken.

Daarnaast staan we terroristische organisaties niet toe Stadia voor enig doeleinde te gebruiken, inclusief werving. We staan ook geen content toe die verband houdt met terrorisme, terroristische acties promoot, tot geweld oproept of terroristische aanvallen verheerlijkt.

Gamen is het leukst op een gelijk speelveld

Als spelers valsspelen, trucs gebruiken of anderszins software manipuleren om een voordeel te krijgen over hun concurrentie in games, bederft dit het spel voor iedereen. Niemand wil een eenzijdige game spelen, gebruik dus de kwetsbaarheden of fouten van een game niet om vals te spelen. Wie wordt betrapt op valsspelen, zal de gevolgen ervan dragen. Deze kunnen variëren van tijdelijke tot permanente uitsluiting.

Wees uzelf

Onder nabootsing van identiteit verstaan we onder andere elke poging om anderen op Stadia te misleiden of verwarren door ze te laten denken dat u een andere persoon of organisatie bent die u niet vertegenwoordigt. Dit kan onder meer bestaan uit gekopieerde gebruikersnamen, avatars en profielinformatie. Accounts die zich voordoen als een andere persoon of organisatie kunnen op grond van ons beleid tegen de nabootsing van identiteit worden verwijderd.

Wees uzelf
Respecteer het harde werk en de rechten van andere mensen en bedrijven

Gebruik niets wat niet van u is zonder toestemming. Als u op Stadia speelt, mag u geen content van anderen gebruiken. Gebruik nooit het intellectueel eigendom van iemand op onbevoegde wijze.

We staan auteursrechtschending niet toe. We staan ook geen content toe waarin de schending van intellectuele-eigendomsrechten wordt gestimuleerd of veroorzaakt. We reageren op duidelijke kennisgevingen van vermeende auteursrechtschending. Google kan de toegang tot Stadia opschorten of beëindigen voor de accounts van herhaalde inbreukplegers. Ga voor meer informatie of om ons te informeren over een mogelijke inbreuk naar onze pagina met auteursrechtprocedures.

Meerdere accounts gebruiken om te trollen, anderen te beledigen of beperkingen te omzeilen

Soms willen spelers toegang tot Stadia met meerdere Google-accounts en dat is in de meeste gevallen geen probleem. Maak of gebruik echter geen meerdere Google-accounts om te trollen, onze beleidsregels of blokkeringen te omzeilen of om anderszins de beperkingen voor uw gebruik van of uw toegang tot Stadia te negeren.

Gevolgen

Gevolgen

Uw veiligheid op Stadia heeft voor ons de allerhoogste prioriteit. We kunnen onder meer op de volgende manieren reageren als ons beleid wordt geschonden:

 • Toewijzing van een nieuwe Stadia-naam als u een ongepaste Stadia-naam maakt.
 • Tijdelijke uitsluiting: Als u ons beleid schendt, kunnen we u een waarschuwing sturen. Herhaalde schendingen van ons beleid, waaronder het beleid voor platforms zoals YouTube, kunnen leiden tot tijdelijke beperkingen van sociale functies op Stadia, inclusief (maar niet beperkt tot) chat, livestreaming op YouTube, Crowd Play en toegang tot online multiplayer-functionaliteit voor verschillende perioden.
 • Permanente uitsluiting: Toegang tot het platform kan worden opgeschort als u flagrante of herhaalde schendingen begaat of probeert opschortingen te omzeilen door meerdere accounts te gebruiken.

We ondernemen deze acties niet zomaar. We begrijpen dat mensen fouten maken, maar vinden ook dat leren van fouten een kans is om een betere speler en een beter mens te worden.

We hopen dat u alleen maar positieve ervaringen heeft op Stadia. Bedankt dat u ons deze community helpt opbouwen en ondersteunen.