Atferdsregler

Reglene våre spiller en viktig rolle i å sikre at gamere får en sikker og positiv opplevelse på nettet. Stadia består av spillere fra hele verden, og det er opp til hver enkelt Stadia-bruker å følge våre verdier, regler og retningslinjer for brukere – samt å være med på å gjøre det hyggelig for alle å spille på Stadia.

Disse reglene omhandler både atferd og innhold på Stadia-plattformen. Dette omfatter alt du lager, deler, bruker eller promoterer på Stadia – for eksempel linker og bilder. Det omfatter også Stadia-navnet ditt, informasjonen i profilen din og atferden din i spill. Når vi registrerer potensielle brudd på reglene, kan det hende vi går gjennom saken og iverksetter tiltak – som strekker seg fra å begrense funksjoner til å utestenge spillere fra Stadia midlertidig eller permanent.

Stadia

Verdiene for Stadia

Stadia er laget for å gi alle muligheten til å spille hvor som helst. Stadia er et sted hvor alle spillere skal kunne være seg selv uten å bli utsatt for mobbing, hat eller trakassering.

Det er viktig at du behandler andre spillere slik du vil at de skal behandle deg. Hvis du lurer på om noe du gjør, kanskje er i strid med retningslinjene våre for brukere, bør du tenke over om du ville ha gjort det på samme måte hvis du snakket med noen som sto ved siden av deg.

Her er noen ting å huske på:

  • Gaming er for alle, og Stadia er et brukerfellesskap du er med i.

  • Hat, trakassering og mobbing hører ikke hjemme på Stadia.

  • Når du spiller med andre, bør du vise god sportsånd uansett om du vinner eller taper.

  • Noe konkurransepreget erting eller skittkasting er ok, så lenge alle er med på det. Men det må ikke være grovt eller ondsinnet.

  • Ikke vær et troll – ingen liker troll.

  • Det viktigste er å behandle andre bra.

Hvis du ser noe du mistenker for å være upassende eller feil – uansett om det gjelder innhold i et spill eller en spillers oppførsel – kan du bruke rapporteringsfunksjonen for å be Stadia-teamet om å gå gjennom det. Du kan også blokkere folk eller ignorere folk hvis du ikke vil spille med dem eller høre fra dem lenger. Du finner alternativene for å ignorere og blokkere spillere på profilene deres.

Finn ut hvordan du rapporterer, blokkerer eller ignorerer andre
Retningslinjer

Retningslinjer

Spill er morsomme når alle følger de samme reglene, og det er opp til hver enkelt spiller å bruke disse retningslinjene for å sikre at alle kan ha det morsomt og hyggelig på Stadia.

Stadia er et sted for alle

Stadia er en plattform for alle, noe som betyr at vi har brukere med forskjellige og motstridende meninger. Alle skal ha lov til å si hva de mener, men vi tolererer ikke innhold som oppfordrer til eller støtter vold eller fremmer hat mot personer eller grupper på bakgrunn av rase, etnisk opprinnelse, religion, nedsatte funksjonsevner, alder, nasjonalitet, status som tidligere soldat, seksuell legning, kjønn, kjønnsidentitet eller andre egenskaper. Det kan være vanskelig å finne balansen her, men hvis hovedfokuset i noe du sier, fremmer hat eller vold mot andre, har du gått over streken.

Vær snill mot andre

Det er aldri greit å trakassere, trolle, mobbe eller true andre på Stadia, og det er heller ikke greit å oppfordre andre til å gjøre dette. Du må aldri oppfordre andre til selvskading eller selvmord, og du må ikke opprette kontoer som er laget for å trakassere eller spre hat. Deling av innhold – deriblant manipulert innhold og innhold som er tatt ut av konteksten – med formål om å nedverdige, mobbe eller skade andre er også i strid med retningslinjene våre.

Alle som bruker plattformen vår til å finne noen å plage, true noen med alvorlig skade, seksualisere personer på uønskede måter eller på andre måter trakassere andre brukere, risikerer at det aktuelle innholdet blir fjernet, eller at de blir utestengt fra plattformen permanent.

I nødssituasjoner kan vi informere politiet om umiddelbare trusler om alvorlig skade. Husk at trakassering på nettet også er ulovlig mange steder, og det kan ha alvorlige konsekvenser både for den som trakasserer, og den som blir trakassert.

Hvis du oppdager mobbing eller trakassering som du syns ser ut til å ha gått over til å bli ondsinnede angrep, kan du rapportere det for å få det gjennomgått av Stadia-teamet. Du kan også blokkere og ignorere spillere fra spillerprofilene deres.

Finn ut hvordan du blokkerer og ignorerer andre

Vær snill mot andre
Ivareta og respektér andres personvern

Vi vil at du skal føle deg trygg når du spiller på Stadia. Derfor tillater vi ikke at spillere deler eller distribuerer personlig eller konfidensiell informasjon uten tillatelse. Dette omfatter kredittkortnumre, personnumre, kontopassord og annet som kan svekke andres personvern eller sikkerhet.

Hold barn trygge

Barns sikkerhet er noe vi tar svært alvorlig. Du må aldri laste opp eller dele innhold hvor barn blir utnyttet eller misbrukt. Dette omfatter alle fremstillinger av seksuelt misbruk av barn (også tegninger) og alt innhold hvor barn blir fremstilt på en seksuell måte. Vi fjerner slikt innhold og treffer egnede tiltak, for eksempel ved å deaktivere kontoer og rapportere forholdene til NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children). Vær oppmerksom på at dette ikke bare gjelder for innhold du oppretter på Stadia, men også for innhold du linker til på tredjeparters nettsteder, samt innhold du laster opp til eller sender via Stadia.

Hvis du kommer over innhold du mener at fremstiller utnytting av barn, må du ikke dele det videre – selv ikke for å gjøre Stadia oppmerksom på det. Du bør i stedet rapportere det med «Rapportér misbruk»-linken. Hvis du finner slikt innhold andre steder på nettet, bør du kontakte NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) direkte.

Hold barn trygge
Tenk nøye over hva slags Stadia-navn du vil ha, og velg et du kan være stolt av

Ikke all slags språk er egnet for alle. Du må ikke bruke stygge, støtende eller seksuelt ladde ord, uttrykk eller symboler i Stadia-navnet ditt. Ting du ikke ville sagt til noen offentlig, må du heller ikke ta med i navnet ditt.

Del ting som passer og er egnet for plattformen

Dette er ganske enkelt. Ikke send vulgære eller grove meldinger til andre spillere. Ikke last opp eller del noe som inneholder seksuelt ladet eller pornografisk materiale, eller som fører til vulgære eller kommersielle pornografiske nettsteder.

I tillegg er det ikke greit å sende andre innhold eller linker som ikke har noe med spill å gjøre, og som er tiltenkt å sjokkere og vekke avsky. Dette omfatter voldelig eller blodig innhold som hovedsakelig er beregnet på å være sensasjonelt eller meningsløst. Hvis innholdet er publisert i en nyhetsrelatert, dokumentarisk, vitenskapelig eller kunstnerisk kontekst, må du sørge for at du gir alle nok informasjon til å forstå hvorfor du deler det. Noe innhold kan være så voldelig eller sjokkerende at vi ikke kan tillate at det blir værende på plattformene våre uansett hva konteksten er. Til slutt må du aldri oppfordre andre til å begå voldshandlinger.

Ikke bryt loven

Stadia er en global plattform, og vi tolererer ikke lovbrudd. Det betyr at du ikke kan bruke plattformen vår til å delta i eller fremme farlige og ulovlige handlinger, for eksempel salg av ulovlige rusmidler, svindel eller menneskesmugling. Du må ikke delta i uautoriserte transaksjoner, for eksempel ved å gå inn på eller prøve å gå inn på andre gameres kontoer uten at de har gitt deg tillatelse til det. Du må ikke overføre, selge eller på andre måter gi tredjeparter tilgang til kontoene dine eller Stadia-navnet ditt. Du må ikke prøve å bruke eller dele bedragerske løsninger for å anskaffe abonnementer, spill, gavekort, kontokreditt, innhold eller enheter og utstyr.

I tillegg tillater vi ikke at terroristorganisasjoner bruker Stadia til noe formål – inkludert rekruttering. Vi tillater heller ikke innhold som er knyttet til terrorisme, fremmer terrorhandlinger, oppfordrer til vold eller hyller terrorangrep.

Spill er best når alle er på lik linje

Når spillere jukser, utnytter svakheter eller feil eller på annen måte tukler med programvaren for å få konkurransefortrinn i spill, ødelegges opplevelsen for alle. Ingen liker å spille kamper det er umulig å vinne, så du må ikke jukse ved å utnytte svakheter eller feil i spill. Spillere som blir tatt i å jukse, risikerer å bli utestengt midlertidig eller permanent.

Vær deg selv

Falsk identitet omfatter alle forsøk på å lure, villede eller forvirre andre Stadia-brukere til å tro at du er en person eller organisasjon du ikke representerer – for eksempel ved å kopiere brukernavn, brukerbilder og profilinformasjon. Kontoer som etterligner andre personer eller organisasjoner, kan bli fjernet i henhold til retningslinjene våre om falsk identitet.

Vær deg selv
Ha respekt for personers og bedrifters rettigheter og harde arbeid

Du må ikke bruke andres ting uten tillatelse. Det gjelder også på Stadia. Du må aldri bruke andres åndsverk på uautoriserte måter.

Vi tolererer ikke brudd på opphavsretten. Vi tillater heller ikke innhold som oppfordrer til eller overtaler andre til å bryte åndsrettigheter. Vi følger opp klare varsler om angivelige brudd på opphavsretten. Google kan suspendere eller avslutte tilgangen til Stadia for kontoer som gjentatte ganger bryter disse lovene. Du finner mer informasjon på siden om prosedyrer knyttet til opphavsretten, og der kan du også varsle oss om angivelige brudd.

Bruk av flere kontoer for å trolle, plage andre eller omgå begrensninger

Det hender at spillere vil bruke Stadia med flere Google-kontoer, og det er stort sett helt greit. Men du må ikke opprette eller bruke flere Google-kontoer for å trolle, omgå blokkeringer, unngå å følge reglene våre eller på annen måte unngå begrensninger som er innført for bruken din av eller tilgangen din til Stadia.

Konsekvenser

Konsekvenser

Brukernes sikkerhet på Stadia er noe av det vi prioriterer høyest. Tiltakene vi treffer ved brudd på retningslinjene våre, varierer og kan omfatte dette:

  • Nytt navn: Hvis du velger et upassende Stadia-navn, kan vi gi deg et nytt Stadia-navn.
  • Midlertidig utestenging: Hvis du bryter retningslinjene våre, kan det hende vi sender deg en advarsel. Ved flere brudd på retningslinjene kan du miste tilgangen til Stadia midlertidig, eller du kan få innført midlertidige begrensninger for funksjoner som kommunikasjon og multiplayerspill i ulike tidsperioder.
  • Permanent utestenging: Hvis du begår grove eller gjentatte brudd, eller hvis du prøver å omgå suspenderinger ved å bruke flere kontoer, kan vi suspendere tilgangen din til plattformen.

Dette er ikke noe vi tar lett på. Men vi forstår at folk gjør feil, og vi mener at det å lære fra feil er en god måte å forbedre seg på – både som spiller og som person.

Vi håper du bare får positive opplevelser på Stadia, og vi vil takke deg for at du hjelper oss med å bygge opp og støtte dette brukerfellesskapet.