Adfærdskodeks

Vores politikker spiller en vigtig rolle for, at vores brugere får en sikker og positiv spiloplevelse online. Stadia er bygget op omkring et fællesskab af spillere fra hele verden. Hver eneste af disse spillere skal følge Stadias politikker, retningslinjer for fællesskabet og værdier, så Stadia bliver et rart sted at være for alle.

Politikkerne dækker både adfærd og indhold på Stadias platform. Dette omfatter alt, du opretter, deler, bruger eller promoverer på Stadia, f.eks. links eller billeder. Det omfatter også dit Stadia-navn, dine profiloplysninger og din adfærd i selve spillene. Når vi konstaterer en potentiel overtrædelse af en politik, kan vi foretage en gennemgang og træffe foranstaltninger. Dette kan blandt andet omfatte begrænsning af en brugers adgang til Stadia og midlertidlig eller permanent udelukkelse af en bruger fra Stadia.

Stadia

Stadias værdier

Stadia er udviklet til at gøre gaming tilgængelig for alle, uanset hvor de er. Stadia er et sted, hvor alle spillere trygt kan være sig selv uden at blive udsat for mobning, had eller chikane.

Det er vigtigt, at du behandler andre spillere, som du gerne selv vil behandles. Hvis du er usikker på, om dine handlinger overtræder vores retningslinjer for fællesskabet, kan du spørge dig selv, om du ville gøre det samme, hvis du stod ansigt til ansigt med nogen.

Husk på følgende:

 • Gaming er for alle.
  Stadia er dit fællesskab.

 • Had, chikane og mobning hører ikke
  til på Stadia.

 • Vis sportsånd, når du spiller med andre, uanset om du taber eller vinder.

 • Venskabelige drillerier er okay, så længe alle er indforstået med, at det ikke er ondt ment. Undgå at komme med grove eller ondskabsfulde kommentarer.

 • Vær ikke en internettrold.
  Ingen kan lide internettrolde.

 • Og husk først og fremmest at være venlig mod andre.

Hvis du oplever aktivitet, f.eks. indhold i spil eller en spillers adfærd, som du mener er upassende eller forkert, kan du bruge rapporteringsfunktionen til at indsende aktiviteten til gennemgang hos Stadia-teamet. Hvis du bare gerne vil stoppe med at spille med eller blive kontaktet af en bruger, kan du også blokere og ignorere vedkommende. Du kan rapportere og blokere en spiller på spillerens profil.

Få flere oplysninger om, hvordan du rapporterer eller blokerer og ignorerer
Retningslinjer

Retningslinjer

Det er sjovt at spille, når alle følger de samme regler. Derfor er det op til hver enkelt spiller at følge disse retningslinjer, så Stadia er et sjovt og rart sted at være for alle.

Der er plads til alle på Stadia

På Stadia er alle velkommen, og det vil sige, at der er spillere med alle slags holdninger. Vi støtter ytringsfriheden, men vi tolererer ikke indhold, der promovorer eller tilskynder til vold eller ansporer til had mod en enkeltperson eller en gruppe på baggrund af race eller etnisk oprindelse, religion, handicap, alder, nationalitet, veteranstatus, seksuel orientering, køn, kønsidentitet eller andre kendetegn. Dette kan være en hårfin balance, men hvis dine kommentars primære formål er at anspore til had eller vold mod andre, har du overtrådt grænsen.

Vær venlig mod andre

Det er aldrig i orden at chikanere, trolle, mobbe eller true nogen eller at opfordre andre til at gøre dette på Stadia. Du må ikke opfordre andre til at gøre skade på sig selv eller begå selvmord, og du må ikke oprette konti med formål at chikanere nogen eller anspore til had. Deling af indhold, herunder forfalsket indhold eller indhold brugt uden for kontekst, der har til formål at nedværdige, mobbe eller skade andre, udgør også en overtrædelse af vores politikker.

Hvis en bruger anvender vores platform til misbrug rettet mod en anden bruger, til at true en anden med alvorlig skade, til at seksualisere en bruger på en uønsket måde eller til at chikanere på andre måder, kan vedkommendes stødende indhold blive fjernet. Vedkommende kan også blive permanent udelukket fra platformen.

I nødstilfælde eskalerer vi overhængende trusler om alvorlig skade til politiet. Vær opmærksom på, at onlinechikane desuden er ulovligt mange steder, og at det kan få alvorlige konsekvenser offline for både udøver og offer.

Hvis du mener, at der finder mobning eller chikane sted, der kan betegnes som et ondsindet angreb, kan du rapportere det til gennemgang hos Stadia-teamet. Du kan også blokere og ignorere spillere på deres spillerprofil.

Få flere oplysninger om, hvordan du blokerer og ignorerer

Vær venlig mod andre
Værn om og respekter andres privatliv

Vi vil gerne have, at du føler dig tryg, når du spiller på Stadia. Derfor tillader vi ikke, at spillere deler eller distribuerer personlige eller fortrolige oplysninger uden tilladelse. Dette omfatter betalingskortnumre, personnumre, kontoadgangskoder eller andet, som kan sætte brugeres privatliv eller sikkerhed på spil.

Beskyt børn

Vi tager beskyttelsen af børn meget alvorligt. Du må ikke bruge Stadia til at foretage dig noget, der kan bringe børn i fare – hverken på eller uden for platformen. Dette omfatter udnyttelse af børn på følgende måder:

 • Grooming af børn (dvs. opbygning af tillidsforhold til et barn via internet/mobiltelefon med henblik på senere seksuelle overgreb eller udveksling af seksuelle billeder).
 • Sexafpresning (f.eks. at true eller afpresse et barn ved hjælp af faktisk eller påstået adgang til et barns intime billeder).
 • Seksualisering af mindreårige (f.eks. billeder, der skildrer, opfordrer til eller promoverer seksuel misbrug af børn, eller skildring af børn på en måde, der potentielt kunne medføre seksuel udnyttelse af børn).
 • Trafficking af børn (f.eks. annoncer eller henvendelser målrettet mod børn med henblik på kommerciel seksuel udnyttelse).

Du må ikke oprette, uploade eller distribuere indhold, der udnytter eller misbruger børn. Dette omfatter alt indhold med seksuelt misbrug af børn. Vi fjerner denne type indhold og træffer de nødvendige foranstaltninger, hvilket kan omfatte deaktivering af konti, fjernelse af adgang til produktfunktioner og anmeldelse af adfærden til National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) og andre myndigheder. Bemærk! Denne politik gælder for alt det, du deler via Stadia, også selvom du ikke selv er ophavsmand til indholdet.

Hvis du finder noget indhold på Stadia, som efter din mening omfatter udnyttelse af børn, skal du rapportere det til os. Hvis du finder lignende indhold andre steder på internettet, skal du kontakte den relevante myndighed i dit land direkte. Hvis du mener, at et barn er i fare eller har været udsat for misbrug, udnyttelse eller trafficking, skal du omgående kontakte politiet.

Husk! Du kan til enhver tid blokere personer på Stadia, som du ikke vil kontaktes af.

Beskyt børn
Vælg dit Stadia-navn med omhu, og gør det ære

Det er forskelligt, hvilken sprogbrug brugere finder passende. Undlad derfor at bruge uanstændigt, blasfemisk eller seksuelt stødende sprog eller symboler i dit Stadia-navn. Hvis du ikke ville sige det højt i offentligheden, skal du ikke bruge det i dit navn.

Del passende og relevant indhold, som ikke er spam

Det er ret enkelt. Du må ikke sende uønskede, vulgære eller grove beskeder til andre spillere på Stadia. Du må ikke dele links eller indhold med seksuelt eller pornografisk materiale.

Du må ikke bruge Stadia til at spamme brugere, f.eks. ved at sende uønsket promoverende eller kommercielt indhold, uønskede henvendelser eller massehenvendelser.

Du må ikke sende virus, malware eller noget andet indhold, der skader eller forstyrrer andre. Du må heller ikke bruge Stadia til at udføre nogen form for phishing.

Det er heller ikke tilladt at sende indhold eller links uden relation til spil, hvis formål er at chokere eller vække afsky. Dette omfatter voldeligt eller blodigt indhold, som primært har til formål at skabe sensation eller fremstå umotiveret. Vær opmærksom på at give nok oplysninger og dermed hjælpe folk til at forstå sammenhængen, hvis du opslår indhold i en nyhedsmæssig, dokumentarisk, videnskabelig eller kunstnerisk kontekst. I visse tilfælde kan indhold være så voldeligt eller chokerende, at det ikke får lov til at blive på vores platforme, uanset hvor meget kontekst der gives. Sidst, men ikke mindst, er det ikke tilladt at opfordre andre til at begå specifikke voldshandlinger.

Overhold loven

Stadia er en global platform, og vi tolererer ikke ulovlige aktiviteter. Det vil sige, at du ikke må bruge vores platform til ulovlige aktiviteter eller til at fremme farlige og ulovlige handlinger som f.eks. salg af ulovlige stoffer, bedrageri eller menneskesmugling. Det er ikke tilladt at udføre uautoriserede transaktioner som f.eks. at skaffe adgang til eller prøve at få adgang til en anden spillers konto uden vedkommendes tilladelse. Du må ikke overføre, sælge eller på andre måder give tredjeparter adgang til dine konti eller dit Stadia-navn. Forsøg ikke at bruge eller dele svigagtige metoder til at få abonnementer, spil, gavekort, kontokredit, indhold eller hardware.

Du må ikke bruge Stadia til at sælge noget. Dette omfatter deling af indhold, der sælger eller promoverer kommercielt indhold, produkter og tjenester, bl.a. alkohol, hasardspil, medicinalvarer og ikke-godkendte kosttilskud, tobak, fyrværkeri, våben og medicinske apparater. Hvis vi modtager en klage over indhold, der er målrettet mod Stadia-brugere og er i strid med love og bestemmelser, kan vi fjerne eller begrænse det stødende indhold eller kontoen.

Desuden er det ikke tilladt for terrororganisationer at bruge Stadia til noget formål, herunder rekruttering. Indhold relateret til terror er forbudt i Stadia, f.eks. indhold, som fremmer terrorhandlinger, ansporer til vold eller hylder terrorangreb.

Gaming fungerer bedst, når alle er på lige fod

Når spillere snyder, bruger og udnytter eller på anden vis manipulerer med software for at opnå en konkurrencemæssig fordel i spil, ødelægger det oplevelsen for alle andre. Ingen har lyst til at spille et spil, hvor andre ikke følger reglerne. Så lad være med at snyde ved at udnytte et spils svagheder eller fejl. Hvis en spiller tages i at snyde, kan det føre til midlertidig eller permanent udelukkelse af vedkommende.

Vær dig selv

Personefterligning er forsøg på at vildlede, narre eller forvirre andre på Stadia, så de tror, at du er en anden person eller en organisation, du ikke repræsenterer, hvilket omfatter kopiering af brugernavne, avatarer og profiloplysninger. Konti, der efterligner andre personer eller organisationer, kan blive fjernet i overensstemmelse med vores politik vedrørende personefterligning.

Vær dig selv
Respekter andre spilleres og virksomhedes indhold og rettigheder

Brug ikke noget, der ikke er dit, uden tilladelse. Når du bruger Stadia, må du ikke bruge noget, der ikke er dit. Du må aldrig bruge andres immaterielret på en uautoriseret måde.

Vi tillader ikke krænkelse af ophavsretten. Vi tillader heller ikke indhold, der opfordrer til eller forårsager krænkelse af immaterielle rettigheder. Vi reagerer på tydelige meddelelser om påstået krænkelse af ophavsretten. Google kan suspendere eller fjerne adgang til Stadia for konti, der står bag gentagne krænkelser. Du kan få flere oplysninger eller oplyse os om mulige krænkelser på vores side om procedurer vedrørende ophavsret.

Brug af flere konti til trolling, misbrug eller omgåelse af begrænsninger

Nogle spillere vil gerne bruge flere Google-konti til Stadia, og i de fleste tilfælde er det helt fint. Men vi tillader dog ikke, at spillere opretter eller bruger flere Google-konto med det formål at trolle, omgå vores politikker eller blokeringer eller på anden vis undergrave begrænsninger, der gælder for deres brug af eller adgang til Stadia.

Konsekvenser

Konsekvenser

Brugernes sikkerhed på Stadia er vores højeste prioritet. Vi træffer forskellige foranstaltninger ved overtrædelse af vores politikker, f.eks.:

 • Tildeling af nyt Stadia-navn, hvis du opretter et upassende Stadia-navn.
 • Midlertidig udelukkelse: Hvis du overtræder vores politikker, sender vi dig en advarsel. Gentagne overtrædelser af vores politikker, herunder på platforme som YouTube, kan medføre midlertidige begrænsninger af sociale funktioner på Stadia, herunder, men ikke begrænset til, chat, livestreaming på YouTube, Crowd Play og adgang til online multiplayerfunktioner i en kortere eller længere periode.
 • Permanent udelukkelse: Adgang til platformen kan suspenderes ved grove eller gentagne overtrædelser af politikkerne, eller hvis du prøver at omgå suspenderinger ved at bruge flere konti.

Vi tager disse overtrædelser meget alvorligt. Selvom vi har forståelse for, at folk begår fejl, er det vores opfattelse, at man bliver både en bedre spiller og et bedre menneske, når man kan lære af sine fejltagelser.

Vi håber, at du får en positiv oplevelse på Stadia. Tak, fordi du er en vigtig del af at opbygge og bevare fællesskabet.